AktualnościHALO MORĄGWieści z ratusza

Trwa budowa i modernizacja dróg gminnych w Morągu

Morąski samorząd na budowę dróg przy ul Lema i Prusa w Morągu  otrzymał dofinansowanie z  Funduszu Dróg Samorządowych. Planowany termin zakończenia zadania to 15.07.2020 r. Wartość całego projektu  to 3 697 199,89 zł. Rozpoczęła się także modernizacja ulic na Osiedlu Kolonia Robotnicza: Witosa i Daszyńskiego.

Długość  drogi  – ulicy Lema wynosi 246,59 m, a ulicy Prusa 193,99 m.

Odcinek ulicy Lema był drogą wewnętrzną nie spełniającą parametrów drogi publicznej, a ulicy Prusa został przewidziany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Morąga i stanowi zamknięcie ciągu ulicy. Pas drogowy szerokości ok.15 m.

Na ulicy Lema powstają dwie zatoki postojowe, z uwzględnieniem miejsc dla osób niepełnosprawnych. Przy  ulicy Lema, przy granicy z parkiem, ze względu na różnicę w rzędnych terenu budowany jest murek oporowy.

Jak prace przewiduje inwestycja?

– ul. Lema – branża drogowa (prace przygotowawcze, roboty ziemne w zakresie nawierzchni ulic i zatok postojowych, roboty w zakresie chodników, ścieżek rowerowych, wjazdów; kształtowanie terenów zielonych; malowanie nawierzchni; oznakowanie pionowe i poziome), kanalizacja deszczowa, oświetlenie.

– ul. Prusa – branża drogowa (prace przygotowawcze, roboty ziemne, roboty w zakresie nawierzchni, roboty w zakresie chodników, ścieżek rowerowych, schodów terenowych, umocnienie skarpy gabionem z uwagi na przesączenia, zieleń i kształtowanie terenów zielonych, oznakowanie pionowe i poziome), kanalizacja deszczowa, oświetlenie.

W 2019 roku Gmina Morąg otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na trzy inwestycje na drogach gminnych. Powiat również z tego samego źródła pozyskał wsparcie na modernizację dróg na terenie naszej gminy.

– Nasze projekty zostały wysoko ocenione.  Znalazły się na liście podstawowej. Również powiat ostródzki ubiegał się o dofinansowanie na zadania drogowe, na terenie gminy Morąg. Nasza gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 60 %  wartości projektów, a powiat w wysokości 50 % – mówi Tadeusz Sobierajski, Burmistrz Morąga.

Trzeci gminny projekt, który uzyskał wsparcie z FDS, to wewnętrzna ulica w miejscowości Kalnik. Po wielu latach oczekiwać ulica ta doczeka się modernizacji.

– Wartość projektów, które będą realizowane w Morągu i Kalniku wynosi 7 mln zł. Z tego dofinansowanie to kwota 4,2 mln zł. Czas i okres realizacji tych inwestycji to jest okres 12 miesięcy od momentu podpisania umowy z firmą wyłonioną w przetargu – mówi burmistrz T. Sobierajski.

Oddana do użytku została inna gminna inwestycja:  Budowa ciągu pieszo-jezdnego od ulicy Dąbrowskiego w kierunku Osiedla Kolonia Robotnicza ze zjazdami na poszczególne działki sąsiadujące z ciągiem pieszo-jezdnym, która objęła profilowanie istniejącego podłoża, wykonanie warstwy odsączającej, wykonanie podbudowy z kamienia, wykonanie nawierzchni drogi z kostki betonowej gr. 8cm, wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej gr. 6cm, wykonanie kanału deszczowego.

Powiat Ostródzki również otrzymał dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadań na terenie gminy Morąg.

– Ulice i jezdnie przez całą miejscowość Jurki, w Morągu ul. Przemysłowa – odcinek do zakładu segregacji odpadów przed zjazdem do Gulbit (nowa nawierzchnia, ścieżka rowerowa, nowy chodnik). Ładnie się to wpisuje w plażę nad jeziorem Skiertąg. Na pewno będzie to ulubione miejsce spacerów mieszkańców i turystów – mówi T. Sobierajski.

Kolejna inwestycja to ul. Kaszubska – nowa nawierzchnia, chodnik. Trzecia – nawierzchnia asfaltowa – przedłużenie ul. Przemysłowej do Bogaczewa. W Bogaczewie,  w prawo i w lewo, na obszarze zabudowanym, też nowe nawierzchnie asfaltowe.

– Powiat na terenie naszej gminy uzyskał dofinansowanie projektów w wysokości 50 %, a wartość szacunkowa przedsięwzięcia to kwota 9,7 mln zł. Gmina Morąg pokryje 20 % wkładu własnego jaki musi ponieść powiat przy realizacji tych inwestycji – dodaje Tadeusz Sobierajski, Burmistrz Morąga.

Na liście Funduszu Dróg Samorządowych w naszym województwie znalazło się 97 zadań zgłoszonych przez powiaty województwa warmińsko-mazurskiego z kwotą dofinansowania 136 mln 033 tys. 518 zł.12 zadań to projekty wieloletnie. Najdroższe zadanie wykona powiat lidzbarski, z łączną kwotą dofinansowania 10 mln 493 tys. zł. i czasem realizacji do roku 2021.

197 zadań to projekty gmin z łączną kwotą dofinansowania 190 mln zł 104 tys. 994 zł i 64 gr.  42 zadania to projekty wieloletnie.

(red./fot. dw/ fot. zdjęcia prywatne mieszkańców ul. Witosa)

error: Nie kopiuj!!!