AktualnościHALO MORĄGKULTURA I SZTUKAWieści z ratusza

Trwa konkurs fotograficzny „Pocztówka z wakacji”

Trwa konkurs fotograficzny „Pocztówka z wakacji”, którego organizatorem jest Morąski Dom Kultury. Zachęcamy do udziału. Szczegóły na temat konkursu poniżej.

Cele konkursu: rozbudzanie kreatywności i twórczej inwencji, aktywizacja twórczości amatorskiej i wspieranie debiutów artystycznych, kształtowanie wrażliwości estetycznej, konfrontacja osiągnięć fotograficznych.
Konkurs ma charakter regionalny. Skierowany jest do uczniów Szkół Podstawowych (klasy VII-VIII), Szkół Średnich, Szkół Specjalnych i Placówek Szkolno-Wychowawczych na terenie miasta i gminy Morąg oraz dla Zespołu Szkół Centrum Rolniczego w Dobrocinie.

Kategorie:
– I kategoria – uczniowie Szkół Podstawowych (klasy VII-VIII)
– II kategoria – uczniowie Szkół Średnich
– III kategoria – uczniowie Szkół Specjalnych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
Praca konkursowa powinna spełniać następujące kryteria: zgodność z tematem pracy konkursowej „Pocztówka z wakacji”, rozmiar – praca konkursowa powinna być zapisana w formacie jpg. lub wydrukowana  (w formacie 21×30), praca wykonana samodzielnie, każde zdjęcie powinno zawierać wypełnioną kartę zgłoszeniową.

Harmonogram konkursu:
– udział w konkursie i podanie danych związanych z udziałem w nim są całkowicie dobrowolne
– zgłoszenie prac konkursowych jest równe z akceptacją regulaminu
– prace konkursowe należy złożyć/wysłać w terminie do 27.08.2021r. w Morąskim Domu Kultury ul. Mickiewicza 19, w pokoju nr 305 lub przesłać zdjęcie (wraz z kartą zgłoszenia) na e- mail: mdk.pracowniaplastyczna@op.pl
– uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedno zdjęcie
– ogłoszenie laureatów odbędzie się na stronie FB MDK do 10 września 2021
– odbiór nagród wraz z dyplomami najpóźniej od 27 września 2021 w MDK.
Powołane przez Organizatora Jury oceni, przyzna nagrody i wyróżnienia w każdej kategorii.
Zgłoszone prace konkursowe nie podlegają zwrotowi. Administratorem danych osobowych jest Morąski Dom Kultury, ul. Mickiewicza 19.  Dane osobowe uczestników przetwarzane będą w celu organizacji konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnej zmiany szczegółów regulaminu. Wszystkie kwestie nie ujęte w regulaminie zastrzega Organizator. Złożone karty zgłoszeniowe są równe z przyjęciem wyżej wymienionych warunków.

http://mdk.morag.pl/index.php/6894-konkurs-pocztowka-z-wakacji?start=1  – karta zgłoszenia

(red./MDK)

 

error: Nie kopiuj!!!