Trwa nabór do programu PARP

Do 14 lutego 2019 r. można składać wnioski w ramach naboru do gov_LAB – pilotażowego programu edukacyjnego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości przeznaczonego dla jednostek samorządu terytorialnego z całej Polski. 

Celem programu jest dostarczenie administracji samorządowej wiedzy i umiejętności do projektowania innowacyjnych instrumentów dla przedsiębiorców. Dodatkowym efektem pilotażu będą nowe – zaprojektowane z uwzględnieniem potrzeb ostatecznych użytkowników – usługi lub programy dla przedsiębiorców.

W ramach naboru zostaną wybrane 3 jednostki samorządu terytorialnego, które następnie uzyskają wsparcie przy przeprowadzeniu profesjonalnego procesu zaprojektowania nowego programu lub usługi dla przedsiębiorców. Wybrane zespoły wezmą udział w 4-miesięcznym procesie projektowym (przewidywany okres realizacji to kwiecień-lipiec 2019 r.). Będzie on prowadził do wypracowania instrumentu/programu wspierającego przedsiębiorców, który następnie zostanie wdrożony przez instytucję (JST) uczestniczącą w programie. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zapewni członkom zgłoszonych zespołów projektowych wszystkie niezbędne usługi doradcze i szkoleniowe oraz pokryje 100 % kosztów związanych z organizacją warsztatów oraz zjazdów.

Wnioski należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków udostępnionego za pośrednictwem strony internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w terminie do 14 lutego 2019 r.

Szczegółowe informacje na temat programu gov_LAB znajdują się na stronie www.parp.gov.pl/govlab

(UW Olsztyn)