Warmia i MazuryWieści z ratusza

TRWA NABÓR WNIOSKÓW DO KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO

Do 25 października trwa nabór wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Z dofinansowania KFS w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostródzie może skorzystać każdy spełniający kryteria pracodawca, a otrzymane środki mogą zostać przeznaczone na wybrane przez niego szkolenia.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy stanowi wydzieloną cześć Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować 100% kosztów kształcenia ustawicznego. Całość dofinansowania środkami KFS nie może przekroczyć wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.
Powiatowy Urząd Pracy w Ostródzie dysponuje obecnie kwotą ponad 90 tysięcy złotych, zarezerwowaną na finansowanie kształcenia ustawicznego pracodawców i ich pracowników. Żeby ubiegać się o wsparcie, należy zapoznać się z kryteriami naboru oraz złożyć w Urzędzie odpowiedni wniosek.
Więcej informacji TUTAJ
(PUP w Ostródzie)

 

error: Nie kopiuj!!!