AktualnościHALO MORĄGWieści z ratusza

Trwa nabór wniosków na Stypendia Pomostowe !!!

Program kierowany jest do tegorocznych maturzystów mieszkających na obszarze Gmin: Łukta, Morąg, Ostróda, Miłomłyn, Gietrzwałd i Dąbrówno.

Postanowienia ogólne:

Stypendium pomostowe przyznawane jest tylko na okres pierwszego roku stacjonarnych studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich,

O stypendia nie mogą się ubiegać studenci podejmujący studia na kierunkach dla służb mundurowych.

Podstawowe kryteria:

Rekomendacja Fundacji Rozwoju Regionu Łukta.

ZDOBĄDŹ REKOMENDACJĘ FUNDACJI I UZYSKAJ STYPENDIUM!

PROCEDURA OTRZYMANIA REKOMENDACJI Z FUNDACJI ROZWOJU REGIONU ŁUKTA:

musisz spełniać podstawowe kryteria wymienione powyżej;

złożyć do 31 lipca 2021 roku do Fundacji następujące dokumenty: Wniosek, dokumenty potwierdzające źródła i wysokość dochodów Twojej rodziny w czerwcu 2021 roku wraz z wypełnionym oświadczeniem: Załącznik nr 1, klauzulę informacyjną: Załącznik nr 2, kserokopię świadectwa dojrzałości, a także zaświadczenie o przyjęciu na studia lub potwierdzenie złożenia dokumentów.

Po otrzymaniu rekomendacji należy złożyć wniosek on-line:

Kandydat do stypendium po uzyskaniu rekomendacji Fundacji wypełnia wniosek on-line na stronie www.stypendia-pomostowe.pl. Po zakończeniu wypełniania wniosku drukuje z systemu wniosek i listę załączników, podpisuje wniosek i wraz z kompletem załączników składa w siedzibie Fundacji Rozwoju Regionu Łukta, od której otrzymał rekomendację w nieprzekraczalnym terminie do 31 lipca 2021 r. Aplikacja internetowa będzie aktywna w terminie od 1 lipca 2021 r. do 16 sierpnia 2021 r. do godziny 16.00.

Szczegółowe informacje: w siedzibie Fundacji Rozwoju Regionu Łukta lub na stronach: www.frrl.org.pl, e-stypendysta.frrl.org.pl

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW: 31 lipca 2021 r.

WNIOSKI MOŻNA SKŁADAĆ WYŁĄCZNIE W WERSJI PAPIEROWEJ W:

Biurze Fundacji Rozwoju Regionu Łukta

http://www.frrl.org.pl/stypendia-pomostowe-trwa-nabor-wnioskow-7/?fbclid=IwAR3fhSgmYNx1kgmizTuRUY_0m1kB_PJEQJ3xkdocQZ8AY9oZ5-Qtbdj36-s

(UM Morąg)

error: Nie kopiuj!!!