AktualnościHALO MORĄGWarmia i Mazury

Trwa nabór wniosków o „mikropożyczki” w ramach Tarczy Antykryzysowej

Z pożyczki mogą skorzystać mikroprzedsiębiorcy, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, którzy prowadzili działalność gospodarczą przed dniem 1 kwietnia 2020 r. w celu pokrycia bieżących kosztów prowadzenia tej działalności.


O pożyczkę mogą ubiegać się także mikroprzedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają i nigdy nie zatrudniali pracowników.

Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.
Szczegóły oraz aktualne dokumenty dostępne są na stronie:
https://ostroda.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/pozyczka
UWAGA!

należy dokładnie zapoznać się ze wszystkimi materiałami,

rozpatrywane będą wnioski kompletne, z wymaganymi załącznikami,

przedsiębiorca korzystający ze wsparcia musi mieć na uwadze, że nie może otrzymać dofinansowania na te same koszty prowadzenia działalności gospodarczej, które zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.
Wnioski o pożyczkę należy składać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostródzie:

w sposób elektroniczny: składanie wniosków za pośrednictwem portalu praca.gov.pl przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego. Interaktywny formularz wniosku jest zamieszczany tutaj:
https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup?eform=PSZ-PKDG#/inneSprawy/wyborUrzedu

w formie papierowej: składając komplet wymaganych dokumentów (tj. wypełniony i podpisany Wniosek o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej z załącznikiem nr 1 oraz podpisaną, niemodyfikowaną Umowę pożyczki) w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach do siedziby PUP w Ostródzie lub Filii PUP w Morągu. Dokumenty można również złożyć za pośrednictwem poczty na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 5, 14-100 Ostróda.

(PUP Ostróda)

error: Nie kopiuj!!!