Warmia i Mazury

Trwa okres sprawozdawczy w jednostkach OSP

Trwa okres sprawozdawczy w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych. Tradycyjnie w pierwszym kwartale nowego roku odbywają się walne zebrania w jednostkach OSP, na których zarządy jednostek składają sprawozdania z działalności w roku poprzednim. Od początku roku na terenie województwa odbyło się już wiele takich zebrań, na których podsumowano działalność OSP w 2022 roku.

W zebraniach oprócz członków poszczególnych OSP udział biorą również zaproszeni goście: parlamentarzyści, przedstawiciele władz samorządowych, członkowie zarządów wojewódzkich i powiatowych ZOSP RP, przedstawiciele instytucji i podmiotów współpracujących ze strażą pożarną, komendanci powiatowi i miejscy PSP oraz funkcjonariusze poszczególnych komend PSP. Częstym gościem na zebraniach jest również st. bryg. Tomasz Ostrowski Zastępca Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, który w woj. warmińsko-mazurskim odpowiedzialny jest między innymi za koordynację współpracy PSP z OSP. Tak też było w miniony weekend. St. bryg. Tomasz Ostrowski wziął udział 3 marca w walnym zebraniu w Ochotniczej Straży Pożarnej w Miłakowie, a 4 marca w Kalniku. Komendant przedstawił druhom podsumowanie działalności ochrony przeciwpożarowej w ubiegłym roku w naszym województwie. Omówił przebieg przyznawania świadczeń ratowniczych oraz ustawę o OSP. Ponadto przedstawił plany i zamierzenia na rok 2023, a są one ambitne. Jednym z priorytetowych zadań w bieżącym roku, które stoi przed wspólnym działaniem PSP i OSP jest realizacja rządowego programu wsparcia dla Ochotniczych Straży Pożarnych, w ramach którego zakupionych będzie 675 nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych. Z tej puli do strażaków ochotników na Warmii i Mazurach trafi aż 31 nowych pojazdów pożarniczych, o czym również mówił Zastępca Komendanta Wojewódzkiego PSP.

(st. kpt. Grzegorz Różański/ fot. OSP Miłakowo, OSP Kalnik)

error: Nie kopiuj!!!