Warmia i Mazury

Trwa rekrutacja do Służby Celno-Skarbowej w regionie

Trwa rekrutacja do Służby Celno-Skarbowej w woj. warmińsko-mazurskim. Kandydaci chętni do pełnienia służby mogą składać dokumenty do 7 grudnia 2020 r. Na zainteresowanych  czeka 20 etatów w oddziałach celnych w  Bezledach i Gołdapi.

Ciekawa praca, możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji, korzystne warunki finansowe a także możliwość otrzymania emerytury po 25 latach służby – takie warunki oferuje chętnym Służba Celno-Skarbowa.

Funkcjonariuszem Służby Celno-Skarbowej może być osoba będąca obywatelem polskim, posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe, korzystająca z pełni praw publicznych, ciesząca się nieposzlakowaną opinią, posiadająca stan zdrowia pozwalający na pełnienie służby na określonym stanowisku, nie karana.

Do zadań na stanowiskach, na które prowadzona jest rekrutacja należeć będzie m.in. obsługa zgłoszeń celnych, kontrola celna podróżnych, towarów i środków przewozowych, obsługa urządzeń RTG do prześwietlania bagażu, wymiar należności celnych i podatkowych, prowadzenie kontroli celno-skarbowych, wszczynanie oraz prowadzenie postępowań o przestępstwa i wykroczenia skarbowe.

Funkcjonariusze w zależności od posiadanego doświadczenia pełnią w oddziałach celnych służbę na różnych stanowiskach. Umożliwia to zdobycie szerokiego spektrum umiejętności praktycznych oraz wiedzy teoretycznej.  Zainteresowani mogą w trakcie pełnienia służby stać się opiekunem psa służbowego i wykonywać obowiązki służbowe z pomocą przydzielonego czworonoga.

Proces kwalifikacyjny do służby składa się z kilku etapów:

złożenie kwestionariusza osobowego a także innych dokumentów

test wiedzy

test sprawności fizycznej

test psychologiczny i kompetencyjny

rozmowa kwalifikacyjna

ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do Służby w Służbie Celno-Skarbowej.

Nowo zatrudniony funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej może liczyć po przyjęciu do służby na uposażenie zasadnicze i różnego rodzaju dodatki.

Dodatkowym atutem zatrudnienia jako funkcjonariusz w Służbie Celno-Skarbowej jest dodatkowy urlop wypoczynkowy oraz możliwość nabycia praw do emerytury mundurowej.

Osoby zainteresowane pełnieniem służby w umundurowanej formacji jaką jest Służba Celno-Skarbowa funkcjonująca w ramach Krajowej Administracji Skarbowej, zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dot. prowadzonego naboru, które dostępne są na stronie internetowej Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie w zakładce Ogłoszenia/Nabór/Oferty pracy i służby w KAS: Link do ogłoszenia.

(KAS Olsztyn)

error: Nie kopiuj!!!