Trwa rekrutacja do Warmińskiej Szkoły Liderów Miast

Ruszyła rekrutacja do czwartej edycji pionierskiego programu Szkoła Liderów Miast, który realizowany będzie w czterech warmińskich miastach (Ornecie, Lidzbarku Warmińskim, Braniewie, Dobrym Mieście). Do programu zakwalifikowanych będzie 30-40 osób, które aktywnie włączają się w życie miast i są przedstawicielami samorządu, organizacji społecznych i biznesu. Rekrutacja potrwa do 23 kwietnia włącznie.

Działasz na rzecz swojego miasta i interesuje Cię punkt widzenia na lokalne problemy osób spoza Twojego środowiska? Masz ambicje wprowadzania zmian i bycia partnerem dla samorządu do dyskusji nad przyszłością Twojej małej ojczyzny? Chcesz rozwijać swoje umiejętności przywódcze oraz kompetencje w zakresie wiedzy o mieście? Angażują Cię zagadnienia związane z rozwojem miasta i chcesz zwiększać swój wpływ? Zgłoś się do bezpłatnego programu Warmińskiej Szkoły Liderów Miast organizowanego w czterech warmińskich miastach: Ornecie, Lidzbarku Warmińskim, Braniewie i Dobrym Mieście.

Program jest adresowany do aktywnych liderów miejskich i liderów wpływu reprezentujących różne sektory, różne wizje i interesy: przedstawicieli samorządu miasta, osób kierujących instytucjami publicznymi, liderów ruchów miejskich i nieformalnych grup, przedsiębiorców zaangażowanych w rozwój miasta, liderów organizacji pozarządowych i przedstawicieli mediów lokalnych.

Zgłoś się – wypełnij formularz rekrutacyjny

Regulamin programu

Więcej o programie TUTAJ. 

Przebieg rekrutacji:

Rekrutacja do programu Szkoła Liderów Miast wymaga wypełnienia formularz zgłoszeniowy oraz przesłania listu polecającego na adres agnieszka.muras@szkola-liderow.pl do 23 kwietnia. Zgłoszenia nadesłane po terminie nie będą uwzględniane.

Osoby biorące udział w rekrutacji zostaną poinformowane o jej wynikach mailowo. Pełna lista uczestników oraz lista rezerwowa zostanie opublikowana na stronie internetowej Fundacji Szkoła Liderów i Fundacji Veolia Polska.

Harmonogram rekrutacji:

3 kwietnia  – 23 kwietnia 2019                        Przyjmowanie zgłoszeń i listów polecających

7 maja                                                                  Ogłoszenie listy zakwalifikowanych osób i listy rezerwowej

Harmonogram Programu:

Braniewo Lidzbark Warmiński Orneta Dobre Miasto Działanie
30 maja – 1 czerwca 2019 (obie grupy) Inauguracja programu w Lidzbarku Warmińskim
I ZJAZD (wyjazdowy)
13 – 14 lipca 2019 (obie grupy) II ZJAZD (miejsce: Braniewo)
28 sierpnia 2019 (grupa: Braniewo, miejsce: Braniewo) 28
sierpnia 2019 (grupa: Lidzbark W., miejsce: Lidzbark W.)
  III ZJAZD
29 sierpnia (obie grupy; miejsce Orneta) 29 sierpnia (obie grupy; miejsce Orneta)
  30 sierpnia (grupa Orneta, miejsce: Orneta) 30 sierpnia (grupa Dobre Miasto, miejsce: Dobre Miasto)
27 września 2019    (miejsce: Dobre Miasto) 27 września 2019     (miejsce: Orneta) 27 września 2019      (miejsce: Orneta) 27 września 2019     (miejsce: Dobre Miasto) Spotkanie z trenerem (3h) – termin przybliżony
24 października 2019 (obie grupy) IV ZJAZD  + uroczyste podsumowanie
z udziałem władz miast  (miejsce: Lidzbark Warmiński)

Dlaczego warto się zgłosić?

– weźmiesz udział w 60 godzinach szkoleniowych prowadzonych przez specjalistów (trenerów i ekspertów), w ramach których rozwiniesz swoje kompetencje w zakresie wiedzy o mieście i umiejętności przywódcze,

– nawiążesz lub wzmocnisz relację z lokalnymi liderami, w tym z przedstawicielami samorządu i jednostek miejskich, co pozwoli Ci w przyszłości na realizację wspólnych inicjatyw;

– przekonasz się, że masz wiele wspólnego z osobami, z którymi wcześniej nie podjąłbyś dialogu, tworząc wspólnie rekomendacje rozwojowe dla miasta Łomży;

– Twój głos zabierany w sprawie problemów Twojego miasta będzie bardziej słyszalny;

– znajdziesz sojuszników w sprawach dla Ciebie ważnych, które rozwijają Twoje miasto;

– otrzymasz certyfikat potwierdzający Twój udział w projekcie;

– dołączysz do ogólnopolskiej sieci absolwentów Fundacji Szkoła Liderów.

Więcej o programie:

Szkoła Liderów Miasta to program kształcenia miejskich liderów z uwzględnieniem lokalnej diagnozy i interesów społeczności. Opiera się na uznaniu, że przywództwo w mieście jest w wielu rękach. Program powstał w wyniku współpracy z New Memphis Institute przy wsparciu Ambasady Stanów Zjednoczonych. Głównym partnerem programu jest Fundacja Veolia Polska.

Szkoła Liderów Miasta to m.in.:

zaawansowany kurs przywództwa obejmujący warsztaty umiejętności przywódczych, komunikacji i myślenia strategicznego,

seminaria i warsztaty na temat m.in. kultury, historii, partycypacji, społeczeństwa, gospodarki, transportu, budownictwa, strategii i polityki,

foresight I warsztaty design thinking,

wspólne budowanie lokalnego networkingu aktywnych liderów i liderek miasta,

opracowanie rekomendacji rozwojowych dla miasta jako odpowiedzi na najważniejsze wyzwania miasta,

spotkania z władzami miasta i urzędnikami wysokiego szczebla, a także z ekspertami w dziedzinie rozwoju miast i przywództwa.

Odwiedź stronę internetową programu i dowiedz się więcej na temat Szkoły Liderów Miast. 

Regulamin programu

Informacji na temat rekrutacji udziela Agnieszka Muras: agnieszka.muras@szkola-liderow.pl 

Partnerem projektu jest Fundacja Veolia Polska oraz Miasto Orneta, Miasto Lidzbark Warmiński, Miasto Braniewo i Dobre Miasto.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w terminach i programie po uprzedniej konsultacji z uczestnikami.

(rowop)