Warmia i Mazury

Trwają konkursy turystyczne samorządu województwa

O wsparcie na promocję i popularyzację różnych form turystyki można ubiegać się w ramach czterech konkursów. W części z nich przedłużone zostały terminy do składania  zgłoszeń. Rusza też druga tura konkursu dla organizacji pozarządowych.

Konkursy mają na celu wyróżnienie najlepszych inicjatyw i najciekawszych rozwiązań związanych z turystyką na Warmii i Mazurach. Przeznaczone są dla organizacji pozarządowych, samorządów lokalnych, przedsiębiorców oraz twórców i artystów.

Organizacje pozarządowe na start
Organizacje pozarządowe z województwa warmińsko-mazurskiego mogą występować o dotacje na dwa rodzaje aktywności: działania mające na celu podniesienie kompetencji kadry turystycznej m.in. szkolenia oraz wydawanie niekomercyjnych publikacji i opracowań promujących turystykę na Warmii i Mazurach. Wnioski należy składać za pośrednictwem platformy www.witkac.pl do 8 czerwca (do godz. 15.30), zaś potwierdzenia złożenia wniosku dostarczyć w formie papierowej do 15 czerwca 2020 r. Pula środków do podziału to łącznie 90 tys. zł.

WIĘCEJ INFORMACJI
Granty dla gmin czekają
Do samorządów gmin i miast skierowany jest konkurs „Łączy nas turystyka”. Granty mogą one przeznaczyć na budowę małej infrastruktury turystycznej. W pierwszej, ubiegłorocznej edycji dofinansowanie uzyskało 13 gmin (w tym projekty m.in.: zagospodarowania plaż, urządzenia miejsc odpoczynku dla rowerzystów i kajakarzy na szlakach turystycznych, oznakowania szlaków w terenie). Nabór wniosków w tegorocznym konkursie został wydłużony do 31 maja, a termin realizacji zadań – do 31 grudnia 2020 r.

Do podziału przeznaczono 185 tys. zł, zaś maksymalna wysokość dofinansowania projektu to 20 tys. zł. Każda gmina może złożyć jeden wniosek, a jej wkład własny musi wynieść co najmniej 50 proc. wartości projektu.

WIĘCEJ INFORMACJI

Najlepsze oferty wypoczynku na wsi
Nagradzaniu i promowaniu najlepszych obiektów turystycznych na wsi służy coroczny Konkurs Agro-Eko-Turystyczny „Zielone Lato”. Jego wyniki wskazują turystom, gdzie mogą liczyć na doskonały wypoczynek z dala od zgiełku, ciekawe atrakcje i najlepszą obsługę. Wyróżnienia przyznawane są w trzech kategoriach: „wypoczynek u rolnika”, „wypoczynek na wsi” i „zagrody edukacyjne”.

Przyjmowanie zgłoszeń przedłużono do 10 czerwca, a zwycięzcy zostaną wyłonieni do końca września 2020 r. Na laureatów czekają nagrody pieniężne o łącznej wartości 25 tys. zł.

WIĘCEJ INFORMACJI

Najciekawsze pamiątki z regionu
Celem konkursu na „Pamiątkę regionu Warmii i Mazur” jest wyróżnienie oryginalnych przedmiotów, jednoznacznie kojarzących się z Warmią i Mazurami i stanowiących atrakcyjną pamiątkę pobytu w regionie. Preferowane są prace rękodzieła artystycznego czerpiące inspiracje z kultury ludowej, historii i przyrody Warmii i Mazur, nawiązujące do specyficznych atrakcji i tradycji regionu. Technika wykonania prac jest dowolna.

Zgłoszenia przyjmowane są do 30 czerwca, a rozstrzygnięcie konkursu przewidziano do 20 sierpnia 2020 r. Laureaci otrzymają nagrody pieniężne w łącznej kwocie 10 tys. zł.

WIĘCEJ INFORMACJI

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!