Trwają kontrole miejsc wypoczynku

Trwają kontrole miejsc wypoczynku w województwie warmińsko-mazurskim, prowadzone przez pracowników Inspekcji Sanitarnej. Na 277 funkcjonujących turnusów przeprowadzili 104 kontrole.

Tylko w jednym miejscu – na obozie sportowym w powiecie szczycieńskim – kontrolujący stwierdzili brak badania wody w miejscu wyznaczonym do kąpieli. Zalecono wprowadzenie natychmiastowego zakazu kąpieli w jeziorze oraz wykonanie badania jakości wody w miejscu wyznaczonym do kąpieli oraz  wszczęto postępowanie administracyjne.

Stwierdzono również jeden wypoczynek zorganizowany w całorocznym obiekcie świadczącym usługi hotelarskie w powiecie ostródzkim bez rejestracji turnusu w elektronicznej bazie MEN

Pracownicy działów Higieny Dzieci i Młodzieży Państwowej Inspekcji Sanitarnej przeprowadzili część kontroli turnusów wypoczynkowych wspólnie z innymi działami Państwowej Inspekcji Sanitarnej – z Higieną Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku, z Promocją Zdrowia i Oświatą Zdrowotną oraz z Epidemiologią. Podczas wizyt prowadzone są instruktaże dla kadry, jak też działania edukacyjne, które pomagają na podnoszenie wiedzy z zakresu zapobiegania zagrożeniom związanym z wypoczynkiem letnim, dystrybuowane są także materiały edukacyjne. (WSSE Olsztyn)