Trwają przygotowania do Międzynarodowego Dnia Krajobrazu

W odpowiedzi na inicjatywę Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (GDOŚ) w 2017 r. Rada Europy ogłosiła 20 października Międzynarodowym Dniem Krajobrazu. Data jest nieprzypadkowa – to dzień podpisania Europejskiej Konwencji Krajobrazowej.

Krajobraz, który utożsamiamy na co dzień z urzekającym widokiem, to nie tylko źródło wrażeń estetycznych. Krajobraz to przede wszystkim nieodłączny element życia człowieka, który pełni istotną rolę w aspekcie społecznym, kulturowym, jak i gospodarczym.

Otoczenie wpływa na jakość życia mieszkańców – wzmacnia więzi społeczne, rzutuje na skłonność do utożsamiania się z małą ojczyzną czy też inspiruje do działań twórczych i kulturalnych oraz podejmowania lokalnych akcji społecznych. Krajobraz to także źródło korzyści materialnych i koło napędowe rozwoju gospodarczego regionów turystycznych.

W odpowiedzi na inicjatywę Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (GDOŚ) w 2017 r. Rada Europy ogłosiła 20 października Międzynarodowym Dniem Krajobrazu. Data jest nieprzypadkowa – to dzień podpisania Europejskiej Konwencji Krajobrazowej. Konwencja stwierdza w preambule, że „krajobraz jest kluczowym elementem dobrobytu jednostki i społeczeństwa oraz że jego ochrona, zarządzanie i planowanie pociągają za sobą prawa i obowiązki dla wszystkich”.

Ze względu na narastający problem uszczuplających się zasobów wody na świecie trzeci Międzynarodowy Dzień Krajobrazu będzie przeprowadzony pod hasłem „woda w krajobrazie” w celu podkreślenia powagi zaistniałego zagrożenia oraz promowania wartości wody – nieodłącznego ogniwa licznych krajobrazów.

Jak co roku, w ramach obchodów Dnia Krajobrazu będą organizowane „spacery krajobrazowe”. Wydarzenia mogą odbywać się nie tylko na obszarach przyrodniczych, ale także kulturowych – miejskich lub wiejskich, a ich celem jest przekazanie wiedzy na temat danego krajobrazu oraz uwrażliwienie uczestników na funkcje jakie pełni oraz występujących zagrożeń.

WIĘCEJ INFORMACJI 

PLAKAT WYDARZENIA 

(wwim)