Trzy funkcje strategii rozwoju województwa

Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego przyjął założenia aktualizacji „Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025”.

Podstawowym zadaniem dokumentu jest przedstawienie koncepcji przeprowadzenia weryfikacji i zmian Strategii w taki sposób, by wypełniały następujące funkcje:

– informacyjną: by partnerzy społeczno-gospodarczy oraz mieszkańcy województwa warmińsko-mazurskiego otrzymali jasny i czytelny o przyczynach podjętej pracy, jej uwarunkowaniach zewnętrznych (europejskich i krajowych) i wewnętrznych oraz w jaki sposób przebiegnie proces aktualizacji;
– inspirującą: by otworzyć w województwie warmińsko-mazurskim dyskusję nad kierunkami jego rozwoju w nadchodzących latach, dając podstawę do aktualizacji strategii i w bliskiej już perspektywie przygotowania województwa do kolejnej perspektywy finansowania naszego rozwoju w ramach budżetu europejskiego na lata 2021-2027;
– organizacyjno-porządkową: by powstał swego rodzaju przewodnik po procesie aktualizacji Strategii a praca przebiegała w sposób sprawny i uporządkowany, dając poczucie stabilności i bezpieczeństwa jej uczestnikom.

Więcej informacji o Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025” na stronie internetowej: https://strategia2030.warmia.mazury.pl

(wwim)