Trzy konkursy i XXI Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny

W 2019 roku obchody Dni Rodziny będą przebiegały pod hasłem „Małżeństwo – dobre relacje – silna rodzina”.

Podczas roboczego spotkania, które odbyło się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zaprezentowano regulaminy wojewódzkich konkursów.

Ideą XVI edycji wojewódzkiego konkursu plastycznego i grafiki komputerowej „Dobre relacje w mojej rodzinie” jest ukazanie pojawiających się i pielęgnowanych przez długie lata oraz pokolenia dobrych relacji w małżeństwie i w polskich rodzinach. Skierowany jest do dzieci oddziałów przedszkolnych, dzieci i młodzież szkół podstawowych kl. O-III, IV-VIII, szkół gimnazjalnych, szkół średnich, studentów i dorosłych. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 czerwca 2019 roku (REGULAMIN KONKURSU).

Konkurs literacki „Kochające się małżeństwo – szczęśliwa rodzina” skierowany jest do uczniów szkół podstawowych (od klasy IV, do młodzieży szkół gimnazjalnych i średnich), a także do studentów, osób dorosłych i starszych (w tym do rodziców, nauczycieli i wychowawców). Prace będą rozpatrywane w następujących kategoriach: wspomnienia i świadectwa, listy, wiersze oraz inne. Prace nie przekraczające 5 stron maszynopisu (1 strona = 1800 znaków ze spacjami) należy przesłać do 30 czerwca 2019 roku (REGULAMIN KONKURSU)

Z kolei celem samorządowego konkursu nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” jest wyłonienie i promowanie pozytywnych zachowań, działań i postaw młodzieży, przeciwdziałanie przemocy i agresji wśród młodzieży oraz upowszechnianie młodzieżowego wolontariatu. „Wspaniali” to młodzi ludzie, którzy budują lepszy, bardziej humanitarny świat, a przez pomoc innym stają się wzorem do naśladowania. Konkurs przebiega w dwóch etapach: lokalnym i ogólnopolskim. Eliminacje lokalne odbędą się do 12 marca 2019 roku, natomiast zgłoszenia do eliminacji ogólnopolskich do 16 marca 2019 roku (REGULAMIN KONKURSU)

(wwim)