Warmia i Mazury

Trzy lata z Warmińsko-Mazurskim Funduszem Filmowym

W siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie odbyło się spotkanie podsumowujące trzy lata funkcjonowania Warmińsko-Mazurskiego Funduszu Filmowego. Wiemy także, jakie filmy dostaną wsparcie w czwartej edycji konkursu organizowanego przez tę instytucję.

Warmińsko-Mazurski Fundusz Filmowy został powołany do życia z początkiem 2017 roku przez marszałka województwa Gustawa Marka Brzezina..

Przedsięwzięcie ma na celu finansowe wspieranie produkcji filmowej związanej z województwem warmińsko-mazurskim, która może przyczynić się do kulturalnej, turystycznej i gospodarczej promocji regionu oraz budowania jego pozytywnego wizerunku poprzez tematykę, twórców i realizację filmów w regionie.

Właśnie teraz w styczniu rozpoczynamy czwarty rok funkcjonowania Warmińsko-Mazurskiego Funduszu Filmowego, najmłodszego w Polsce, ale już znanego i liczącego się w świecie kinamówi Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa. – Mam satysfakcję, że samorząd naszego województwa poprzez Regionalny Fundusz Filmowy wspiera prawdziwą sztukę dofinansowując wartościowe projekty artystyczne. Dzięki naszym dotacjom wielu twórcom udało się ostatecznie spiąć budżet realizowanych na Warmii i Mazurach filmów, a nam zapewniło szeroko pojętą promocję.  

Od 2017 roku zostało dofinansowanych sześć filmów fabularnych, dziesięć filmów dokumentalnych i dwie animacje o łącznej kwocie blisko 2,4 mln zł.

Podczas spotkania zaprezentowano nową stronę funduszu (http://funduszfilmowy.warmia.mazury.pl/) ze szczególnym zwróceniem uwagi na utworzoną Bazę Lokacji Filmowych. Znajdują się tam informacje dla przedstawicieli branży filmowej – głównie o lokacjach i zapleczu logistycznym w regionie Warmii i Mazur.

Przedstawiono również wyniki czwartej edycji konkursu na dofinansowanie produkcji filmowych. Po analizie projektów i uwzględnieniu poszczególnych kryteriów komisja (niezależnymi ekspertami byli Jerzy Stuhr, Joanna Kos-Krauze oraz Andrzej Serdiukow) postanowiła przyznać dofinansowanie sześciu produkcjom (dofinansowanie: 700 tys. zł).

Tegoroczne rozstrzygnięcia:
Film Fabularny:
„KRYPTONIM:PRZYPADEK” – reż. Maciej Dutkiewicz
Producent: TFP sp. z.o.o. w Warszawie
W ocenie ekspertów i Komisji projekt najbardziej spełniający postulaty i cele inwestycyjne Funduszu. Zarówno ze względu na osadzenie znaczącej części filmu na terenie Warmii i Mazur, jak i bardzo dobrze napisany scenariusz. Trzymający w napięciu kryminał, co rokuje pozytywny wynik artystyczny i finansowy. Ciekawy wątek o policjantach, którzy nie chcą być policjantami i lojalnej męskiej przyjaźni. Film w okresie prac końcowych. Liczba dni zdjęciowych: 20, w tym na Warmii i Mazurach 12. Przewidywany termin premiery : I kwartał 2020 r.
„DROGA” – reż. Edyta Wróblewska (krótkometrażowy debiut fabularny).
Producent: STUDIO MUNKA SFP w Warszawie
Interesujący dobrze napisany scenariusz. Krótkie opowiadanie o niezgodności marzeń i braku lojalności w związku małżeńskim. Delikatna opowieść o uczuciach, odpowiedzialności za innych ludzi wokół nas, o dojrzewaniu do macierzyństwa, miłości. Film w okresie przygotowawczym. Liczba planowanych dni zdjęciowych 7. Wszystkie w województwie warmińsko-mazurskim (maj 2020).
„TARAPATY 2” – reż. Marta Karwowska
Producent: Koi Studio Sp. z o.o. w Warszawie
Kontynuacja unikatowego w Polsce kina familijnego. Sprawnie opowiedziana historia kradzieży znanego obrazu. Sympatyczni bohaterowie, mocny wątek więzi rodzinnych. Dobra obsada, znane nazwiska. Film w postprodukcji. Liczba dni zdjęciowych: 36 w tym na Warmii i Mazurach 11. Planowana premiera I półrocze 2020 r.
Dokument:
„DOM POLSKI W OLSZTYNIE” – reż. Sławomir W.Malinowski
Producent : Leader Film Sławomir W.Malinowski Elbląg
Dokument przedstawiający historię Domu Polskiego w Olsztynie od czasów jego powstania do współczesnych. Obiektu mającego symboliczne znaczenie dla polskiego ducha miasta. To również, co wymaga większego wyeksponowania w scenariuszu, opowieść o losach ludzi i ich dorobku twórczym związanych z tym miejscem w wymiarze krajowym jak i międzynarodowym. Propozycja organicznie związana z regionem, dająca szansę poznania ciekawej historii.
Film w okresie przygotowawczym.
Liczba dni zdjęciowych : 20, wszystkie w Olsztynie.

„SPUŚCIZNA” – reż. Adam Błaszczok (debiut)
Producent: GRADENDOYL WANDA LADDY
Film przedstawi sagę rodu Leyków-mazurskich działaczy zaangażowanych w działalność propolską w okresie międzywojennym i pro mazurską w czasie PRL-u. Zalecenie ekspertów i Komisji: dopracowanie scenariusza w celu nadania mu walorów „pełnokrwistego” dokumentu rezygnującego z konwencji reporterskiej. Film w okresie przygotowawczym. Liczba dni zdjęciowych: 5, wszystkie na Warmii i Mazurach.

Animacja:
„BISKUPIA WARMIA” – reż. Andrzej Wojnach
Producent : FILM STUDIO MTM Sp. z o.o. Warszawa
Kontynuacja serii rozpoczętej filmem animowanym „Miasto na Łyną”. Opowiada o historii Warmii w okresie od ustanowienia biskupstwa w 1243 roku do wchłonięcia Warmii przez Prusy 27 września 1772 roku, po pierwszym rozbiorze Polski. Film będzie miał kontynuację opowiadającą o losach Warmii pod panowaniem Prus i Niemiec do 1945 roku. Sposób realizacji jak i sam gatunek filmu komiksowo-rysunkowego sprawia, że znajdzie on zainteresowanie wśród dzieci i nie tylko. Film o dużych walorach edukacyjnych. Film w okresie zdjęciowym. Liczba dni zdjęciowych 90, wszystkie w województwie warmińsko-mazurskim.

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!