Warmia i Mazury

Trzymajmy kciuki za zabytek z Warmii i Mazur

Poznaliśmy listę obiektów, które przeszły procedurę formalną tegorocznego konkursu „Zabytek Zadbany”.  Wśród zgłoszonych obiektów nie brakuje przedstawiciela z województwa warmińsko-mazurskiego.

Inicjatywa ma na celu promocję właściwej opieki nad zabytkami – prowadzonych wzorowo prac badawczych, konserwatorskich, rewaloryzacyjnych i adaptacyjnych, a także systematycznych działań na rzecz właściwego utrzymania zabytków.

Zgłoszenia obiektów wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych mogli dokonywać ich właściciele, posiadacze i zarządcy, a także wojewódzcy konserwatorzy zabytków lub konserwatorzy samorządowi oraz kierownicy delegatur Wojewódzkich Urzędów Ochrony Zabytków.

W tym roku pierwszy etap formalny przeszły 63 obiekty z 16 województw. Zabytki zgłaszane są w sześciu kategoriach: utrwalenie wartości zabytkowej obiektu, rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu (w tym założenia dworskie i pałacowe), adaptacja obiektów zabytkowych, architektura i budownictwo drewniane, zabytki techniki (w tym budownictwo przemysłowe i inżynieryjne) oraz właściwe użytkowanie i stała opieka nad zabytkiem.

Do kategorii architektura i budownictwo drewniane został zgłoszony budynek dawnego dworca cesarskiego w Gumiskach Małych (Budwity Torfownia – gmina Małdyty). Ten niewielki obiekt został wzniesiony w Prakwicach (obecnie woj. pomorskie) w latach 90 XIX wieku jako stacja powitalna dla cesarza niemieckiego Wilhelma II. Po I wojnie światowej został przeniesiony na obecne miejsce. W 2012 roku opuszczony i zdewastowany dworzec został zakupiony przez właściciela prywatnego. W latach 2012-2019 obiekt został poddany pracom remontowym i konserwatorskim.

W dalszej części konkursu nastąpi ocena merytoryczna zgłoszonych do konkursu prac konserwatorskich, rewaloryzacyjnych i adaptacyjnych.

Zabytek Zadbany to ogólnopolski konkurs Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków. Procedurę konkursową prowadzi Narodowy Instytut Dziedzictwa.

(wwim/Fot. Adam Płoski, Narodowy Instytut Dziedzictwa Oddział Terenowy w Olsztynie)

error: Nie kopiuj!!!