Turniej Piłki Nożnej Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych

Od 24 lat młodzież i dzieci z placówek opiekuńczo – wychowawczych naszego województwa spotykają się w Morągu, by uczestniczyć w turnieju piłki nożnej.  W tym roku rozgrywki odbędą się w sobotę, 15 czerwca 2019 r. na boisku „Orlik” przy Szkole Podstawowej Nr 2. Będzie to XXIV Wojewódzki Turniej Piłki Nożnej Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych pod patronatem Warmińsko–Mazurskiego Związku Piłki Nożnej.

Organizatorami przedsięwzięcia są: Morąskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin oraz Dom dla Dzieci i Młodzieży „Promyk” w Morągu. Projekt jest finansowany przez Urząd Marszałkowski w Olsztynie oraz Andrzeja Guzowskiego z Elbląga. Ponadto Warmińsko – Mazurski Związek Piłki Nożnej zapewnia nieodpłatną obsługę sędziowską turnieju. Dzięki temu wsparciu, organizatorzy mogą zapewnić zawodnikom placówek puchary, nagrody, upominki i wspaniałą sportową zabawę. Ponadto zapewniają uczestnikom wyżywienie, dzięki sponsorowi z Łukty.

Młodzi ludzie mają okazję poznania technik gry przeciwnika, nawiązania kontaktów z rówieśnikami, nawiązania przyjaźni i sympatii, integracji oraz fajnej, wspólnej sportowej zabawy.

Zapraszamy wszystkich do kibicowania.

(DM „Promyk)