Turnus rehabilitacyjny – wniosek

Informujemy, że wnioski o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym są wydawane i przyjmowane w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie, pok. 212.

Wniosek do pobrania (PDF)

(PCPR Ostróda)