„Tworzenie produktów sieciowych przez MŚP”

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prowadzi nabór wniosków na dofinansowanie realizacji projektów sieciowych w Polsce Wschodniej z nowymi łatwiejszymi warunkami dla Małych Średnich Przedsiębiorstw. Dofinansowanie może wynieść nawet 80%. Nabór wniosków w tej edycji potrwa do 29 sierpnia 2019 r.

Trwa kolejna edycja konkursu „Tworzenie produktów sieciowych przez MŚP”, w której o dofinansowanie mogą starać się przedsiębiorstwa z polski wschodniej.

Celem konkursu jest sfinansowanie inwestycji w rozwój innowacyjnych produktów sieciowych, oferowanych pod wspólną marką.
W aktualnej edycji wprowadzono zmiany, które pozwalają na udział szerszemu gronu przedsiębiorców. Najważniejsze z nich to:
• Dopuszczenie możliwości aplikowania przez samodzielnego wnioskodawcę, który poprzez kooperację z co najmniej jednym podmiotem utworzy produkt sieciowy.
• Minimalna kwota wydatków kwalifikowalnych projektu w wysokości 5 mln zł, co umożliwi skorzystanie z dofinansowania szerszej grupie wnioskodawców.
• Zwiększono limit możliwych do kwalifikowania wydatków związanych z miejscami noclegowymi, podnosząc go do 35 %. Zmiana ta poprawia sytuację w zakresie poziomu dostępnego dofinansowania w projektach turystycznych i medycznych, gdzie pomysł na projekt obejmuje inwestycje również w bazę noclegową.
• Umożliwiono dodatkowo finansowanie wydatków z nowego rodzaju pomocy na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną.

Produkt sieciowy to oferta (produkt lub usługa) tworzona przez kilka podmiotów pod wspólną marką. Może to być np. połączenie w jednym pakiecie aktywnego wypoczynku, wydarzeń kulturalnych, noclegu i posiłku. Produktem sieciowym może być także pojazd, maszyna, urządzenie czy zestaw maszyn i urządzeń produkowanych w wyniku współpracy kilku firm.

Dofinansowanie mogą otrzymać właściciele małych i średnich firm z województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego, którzy wspólnie z innymi firmami chcą wprowadzać na rynek innowacyjne produkty pod jedną marką. Dofinansowanie dla MŚP może wynieść nawet 80% i pochodzi z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

Warunki udziału w konkursie:
-produkty sieciowe muszą dotyczyć obszarów wpisujących się w zakres Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji wspólnych dla co najmniej dwóch województw Polski Wschodniej.
-charakteryzować się innowacyjnością produktową, co najmniej w skali kraju.
Nabór wniosków w tej edycji potrwa do 29 sierpnia 2019 r.

Dofinansowanie na realizacje projektów sieciowych w Polsce Wschodniej wynosi 420 mln zł.
Konkurs „Tworzenie produktów sieciowych przez MŚP” organizowany jest przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

(wwim)