Tworzy się pierwsza w Polsce społeczna sieć franczyzowa

Spółdzielnia Socjalna DALBA wspólnie z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego rozpoczynają budowę pierwszej w Polsce społecznej sieci franczyzowej. Jest to odpowiedź na potrzebę rozwijania sektora ekonomii społecznej, przy jednoczesnym zmniejszeniu ryzyka związanego z uruchamianiem i prowadzeniem działalności gospodarczej.

Obecnie w całej Polsce trwa rekrutacja podmiotów zainteresowanych uruchomieniem działalności w sektorze ekonomii społecznej, z wykorzystaniem modelu franczyzy społecznej Pubu Spółdzielczego. Model franczyzowy opiera się na latach doświadczeń gdańskiego Pubu Spółdzielczego. Elementy modelu będą też na bieżąco testowane w niedawno otwartym pierwszym franczyzowym Pubie Spółdzielczym w Łodzi, który powstał przy wsparciu Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Organizatorzy zakładają, że do połowy 2021 roku w całej Polsce powstaną co najmniej cztery nowe Puby Spółdzielcze, które będą działały w ramach wspólnej sieci franczyzy społecznej. W projekcie – oprócz modelu – wybranym podmiotom zaoferowane zostaną szkolenia specjalistyczne w ramach Akademii Marki oraz warsztaty z komunikacji i budowania zespołu „Pojąć Głębię”. Podmioty ekonomii społecznej biorące udział w projekcie będą objęte opiekę merytoryczną, jak również wsparciem w ramach budowanego Funduszu Franczyzowego oraz doradztwem w zakresie pozyskiwania środków na rozpoczęcie działalności.

Podmioty zainteresowane franczyzą mogą aplikować do 20 czerwca 2019 , poprzez wypełnienie formularza online. Więcej informacji odnośnie rekrutacji, jej regulamin oraz link do formularza zgłoszeniowego można znaleźć na stronie: www.franczyzaspoleczna.com

(rowop)