AktualnościHALO MORĄGWarmia i Mazury

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w tym roku trwa od 22 do 28 lutego. To kolejna edycja akcji koordynowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Związana jest ona z obchodzonym w dniu 22 lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw. W Polsce dzień ten został ustanowiony na mocy ustawy z dnia 12 lutego 2003 r. o ustanowieniu 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw. która została uchwalona z uwagi na potrzebę stałego monitorowania sytuacji osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz działań podejmowanych na rzecz poprawy ich położenia.

Celem kampanii jest zwrócenie uwagi na potrzeby ofiar przestępstw oraz pomoc takim osobom. Pomocą tą będą bezpłatne porady prawne oraz psychologiczne udzielane w sądach, prokuraturach, komendach policji, a także w siedzibach prawniczych samorządów zawodowych i organizacji pozarządowych. Porad udzielą prokuratorzy, asystenci sędziów, referendarze, adwokaci, radcowie prawni, aplikanci, psycholodzy, kuratorzy sądowi oraz inni specjaliści.

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Olsztynie będą pełnione dyżury, podczas których funkcjonariusze udzielać będą porad i informacji. W związku z trwającą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej pandemią, porady będą udzielane telefonicznie w godz. 7:00 – 14:00.

22 lutego – Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą KWP w Olsztynie tel. 47 731-56-30

23 lutego – Wydział do walki z Cyberprzestępczością KWP w Olsztynie tel. 47 731-57-30

24 lutego – Wydział do walki z Korupcją KWP w Olsztynie tel. 47 731-57-30

25-26 lutego – Wydział Kryminalny KWP w Olsztynie tel. 47 731-55-40

Pomoc będzie oferowana również przez podmioty, które świadczą w 2021 r. pomoc materialną i niematerialną sfinansowaną z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.

Linia Pomocy Pokrzywdzonym: +48 222 309 900

To wsparcie będzie także oferowane przez sieć ośrodków pomocy pokrzywdzonym, finansowaną z Funduszu Sprawiedliwości, który podlega Ministrowi Sprawiedliwości. Zamieszczamy listę takich ośrodków i punktów lokalnych oraz mapę ich lokalizacji.

Lista punktów lokalnych i ośrodków udzielających pomocy pokrzywdzonym

(KPP Ostróda)

error: Nie kopiuj!!!