Warmia i Mazury

Tylko dla aktywnych seniorów z Warmii i Mazur

Zgłoszenia do konkursu „Aktywny senior/seniorka na Warmii i Mazurach” przyjmowane są do 30 października 2020 roku.

Ideą konkursu jest promowanie aktywnych postaw w środowisku seniorów i budowanie pozytywnego wizerunku osoby starszej.

Głównym kryterium ocen dokonywanych przez komisję konkursową są osiągnięcia kandydatów w obszarze działań na rzecz swojej społeczności w okresie ostatnich trzech lat (przed upływem terminu składania wniosków).

Opisy powinny zawierać działania na rzecz społeczności, w szczególności w zakresie aktywizowania swoich rówieśników.

Kandydatów mogą wskazać osoby fizyczne, prawne oraz instytucje i organizacje społeczne z otoczenia, znające dokonania. Kandydat może zgłosić się osobiście.

Zwycięzców poznamy podczas IV Wojewódzkiego Spotkania Rad Seniorów, które zaplanowano w listopadzie w Olsztynie.

Organizatorem inicjatywy jest Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa, wspólnie ze Społeczną Radą Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego, powołaną przez marszałka województwa. Konkurs odbywa się w ramach projektu „Aktywne Rady Seniorów” współfinansowanego z Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

DO POBRANIA:
– Regulamin konkursu
– Załącznik nr 1 – wniosek indywidualny
– Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!