„Uczę się Ciebie człowieku”- podsumowanie projektu

Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Dębowe Wzgórze” w Szymanowie zakończyło realizację projektu „ Uczę się Ciebie człowieku”. Jego uczestnikami były dzieci i młodzież z powiatu ostródzkiego w wieku 10-24 lat ( 20 osób niepełnosprawnych uczących się w SOSW w Szymanowie i 10 pełnosprawnych harcerzy ze Szkoły Podstawowej z Szymonowa).

Celem głównym projektu była aktywizacja i integracja, budowanie właściwych relacji osób niepełnosprawnych z pełnosprawnymi,  rozwijanie umiejętności społecznych takich, jak praca zespołowa i tolerancja, umożliwienie korzystania z dóbr kulturalno- oświatowych, kształtowanie właściwych postaw obywatelskich.
W ramach projektu odbyły się warsztaty „ Razem weselej”- w tym spotkania z psychologiem, warsztaty sportowe „W zdrowym ciele zdrowy duch”, warsztaty aktywizująco- integrujące „ Polska to nasz kraj” oraz wyjazdy edukacyjne „Podróże kształcą”.
Na zakończenie, szczególne podziękowania kierujemy do Partnerów projektu: Szkoły Podstawowej im. Ireny Kwintowej w Szymonowie i Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Szymanowie.
Poza tym dziękujemy instruktorom i wolontariuszom za zaangażowanie i pomoc w realizacji podejmowanych działań oraz wszystkim uczestnikom projektu, bo przecież to właśnie dla nich ten projekt powstał. (Beata Kosieradzka/Anna Wiloch)