AktualnościHALO MORĄG

Uczeń z ZSL finalistą ogólnopolskiej olimpiady

Miłosz Radawiec, uczeń Technikum Informatycznego w Zespole Szkół Licealnych w Morągu został finalista Ogólnopolskiej Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości.

Jak podkreślają organizatorzy, olimpiada ma charakter naukowo – techniczny i ma na celu zainteresowanie młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych tematyką innowacyjności, nabyciem praktycznych umiejętności związanych z dokonywaniem i zgłaszaniem projektów wynalazczych, aktywizacją twórczego myślenia oraz edukacją o charakterze badawczym, usprawniającym, konstrukcyjnym bądź technologicznym.  Sukcesem ucznia cieszy się jego nauczyciel Krzysztof Staszan:

Efektem takich działań jest zachęcenie uczestników Olimpiady do podejmowania samodzielnych działań o charakterze proinnowacyjnym, jak i również poszerzenie ich wiedzy.

Olimpiada rozwija pasję i kształtuje umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy podnosząc aktywność poznawczą młodzieży uzdolnionej. To decyduje o lepszym przygotowaniu uczniów do dalszego kształcenia, a tym samym wyznacza drogę do ścisłej współpracy z wyższymi uczelniami.

Z sukcesu w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Innowacji Technicznych i Wynalazczości cieszy się dyrektor placówki Jan Horbacz:

(red./fot. dw)

error: Nie kopiuj!!!