Uczniowie i studenci z Gminy Morąg otrzymali stypendia

W Gminnym Ośrodku Kultury w Łukcie m.in. 17 uczniów szkół średnich oraz studentów z Gminy Morąg otrzymało stypendia Fundacji Rozwoju Regionu Łukta, w ramach Funduszu Stypendialnego „Równe Szanse”.

Głównym celem funduszu jest wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży wiejskiej i z małych miasteczek. W programie stypendialnym uczestniczy 6 gmin (Łukta, Morąg, Miłomłyn, Gietrzwałd, Ostróda i Dąbrówno), które każdego roku dofinansowują fundusz w ramach zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym. Darczyńcami funduszu są również m.in. Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki, Warmiński Bank Spółdzielczy w Jonkowie oraz lokalni przedsiębiorcy.

Stypendia w ramach programu „Równe Szanse” na rok szkolny i akademicki 2022/2023 otrzymało łącznie 53 stypendystów o łącznej wartości 110.200 zł z tego:

– z gminy Łukta 9,

– z gminy Morąg 17,

– z gminy Ostróda 9,

– z gminy Gietrzwałd 5,

– z gminy Miłomłyn 5,

– z gminy Dąbrówno 8.

Wysokość jednego stypendium dla uczniów szkół średnich wynosi 2.000 zł, a dla studentów 2.700 zł i wypłacane jest w dwóch ratach.

Oprócz Funduszu Stypendialnego „Równe Szanse” Fundacja uczestniczy także w programie „Stypendiów Pomostowych” Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości w Łodzi, który skierowany jest do studentów I roku. W bieżącej edycji 2022/2023 do tych stypendiów zostało zarekomendowanych 7 studentów. Wysokość jednego stypendium wynosi 700 zł miesięcznie i wypłacane jest przez okres 10 miesięcy. Każde stypendium pomostowe współfinansowane jest w 9% przez Fundację Rozwoju Regionu Łukta.

(red./ fot. org.)