Udostępnianie dokumentacji medycznej — zmiany od 4 maja

Z dniem 4 maja br. dokumentacja medyczna wydawana pacjentowi po raz pierwszy musi być wydawana bezpłatnie.

Jedynie dokumenty medyczne wydawane po raz kolejny na podstawie wniosku pacjenta będą mogły się wiązać z opłatą, którą pobierać będzie placówka medyczna. W sytuacji gdy dokument wydawany po raz pierwszy zostanie objęty opłatą, Rzecznik Praw Pacjenta rozpatrywać będzie taką sytuację w kontekście stosowania praktyki naruszającej zbiorowe prawa pacjentów. (prawonews)