Ukazał się kolejny numer „Pozarządowca”

Czasopismo „Pozarządowiec” dostępne jest zarówno w wersji drukowanej jak i elektronicznej. Zawiera reportaże i materiały edukacyjne o funkcjonowaniu organizacji pozarządowych w województwie warmińsko-mazurskim.

Wydanie specjalne pisma z listopada 2019 roku zostało poświęcone Funduszowi Grantowemu Stowarzyszenia ESWIP oraz ośmiu inicjatywom, które w Elblągu i okolicach mogły się urzeczywistnić dzięki wsparciu finansowemu z Funduszu.

Zapraszamy do lektury najnowszego wydania, które zawiera inspirujące przykłady działań społecznych angażujących mieszkańców miasta w realną poprawę warunków życia. Czasami bowiem wystarczą nawet niewielkie środki finansowe na pokrycie niezbędnych kosztów przedsięwzięcia, aby uruchomić energię społeczną i wprowadzić widoczną zmianę w lokalnym otoczeniu oraz w życiu konkretnych osób i rodzin.

Najnowszy numer pisma w formacie pdf do pobrania w Bibliotece ROWOP: https://rowop.pl/biblioteka/47/nr-22019.html

(rowop)