Warmia i Mazury

Ułatwienia dla przedsiębiorców z branży turystycznej

Branża turystyczna i okołoturystyczna jako jedna z pierwszych doświadczyła ekonomicznych skutków pandemii COVID-19.

Chcąc wesprzeć przedsiębiorców w tym trudnym czasie, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wraz z Bankiem Gospodarstwa Krajowego wprowadzili pakiet pomocowy dla pożyczkobiorców, którzy już  skorzystali z Pożyczki na rozwój turystyki w Polsce Wschodniej lub dopiero się na nią zdecydują.

Ułatwienia w spłacie pożyczki obejmują:
– Możliwość przedłużenia o dodatkowe 6-miesięcy standardowej karencji w spłacie rat kapitałowych pożyczek, albo
– 6-miesięczne wakacje kredytowe dla spłat rat kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych
– Możliwość obniżenia oprocentowania pożyczek o połowę dla nowych pożyczek oraz dla pozostałych na wniosek przedsiębiorcy
– Brak wymaganego wkładu własnego
– Pożyczka w całości może zostać przeznaczona na sfinansowanie wydatków związanych z bieżącą działalnością firmy.

Aby skorzystać z powyższych ułatwień przedsiębiorca  musi złożyć wniosek do instytucji finansowej, która udzieliła pożyczki. Ich lista dostępna jest na stronie www.bgk.pl/turystyka

Wniosek powinien zawierać uzasadnienie, że kryzys związany z koronawirusem wpłynął lub wpłynie na sytuację podmiotu. O zmianie warunków spłaty pożyczki będą decydować pośrednicy finansowi.

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!