Warmia i Mazury

Uprawa maku i konopi włóknistych – znamy wyniki konsultacji

Zakończyły się konsultacje społeczne związaną z projektem określającym ogólną powierzchnię przeznaczoną pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizację tych upraw w 2020 roku w województwie warmińsko-mazurskim.

Inicjatywa skierowana była do organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) mających w działalności statutowej sferę zadań publicznych obejmujących ochronę i promocję zdrowia oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

Konsultacje społeczne projektu uchwały sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2020 zostały przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Zakończyły się bez uwag ze strony organizacji i podmiotów zaproszonych do zgłaszania opinii w konsultowanej sprawie.

ZAŁĄCZNIKI:
– Raport z konsultacji społecznych projektu uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego określającego ogólną powierzchnię przeznaczoną pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizację tych upraw w 2020 roku w województwie warmińsko-mazurskim – wersja PDF
– Raport z konsultacji społecznych projektu uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego określającego ogólną powierzchnię przeznaczoną pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizację tych upraw w 2020 roku w województwie warmińsko-mazurskim – wersja WORD

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!