AktualnościHALO MORĄGWarmia i Mazury

Urząd Pracy zawiesza przyjmowanie interesantów

W związku z zagrożeniem koronawirusem, w trosce o Państwa bezpieczeństwo, od dnia 16.03.2020 r. do odwołania wstrzymujemy przyjmowanie interesantów na podstawie § 8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2020 r.  w sprawie ogłoszenia na obszarze RP stanu zagrożenia epidemicznego.

Pracownicy Urzędu tak jak dotychczas będę wykonywali swoje obowiązki i zadania będą realizowane na bieżąco. Obsługa klientów będzie odbywać się wyłącznie drogą telefoniczną, pocztą tradycyjną oraz za pośrednictwem platformy e-PUAP oraz za pomocą dostępnych formularzy na stronie www.praca.gov.pl. Dodatkowo dokumenty i wszelką korespondencję kierowaną do Urzędu będzie można złożyć do przygotowanych SZKRZYNEK:

w siedzibie PUP w Ostródzie – wejście główne (budynek Starostwa),

w Filii PUP w Morągu – wejście od strony ul. Dąbrowskiego.
W korespondencji prosimy o podawanie aktualnych danych kontaktowych. Pracownicy w Państwa sprawie ustalą indywidualne ścieżki postępowania.
Planowane wizyty u doradców klienta (tzw. potwierdzanie gotowości) odbywać się będą w formie kontaktu telefonicznego.

Ponadto informujemy, że w związku z brakiem możliwości bezpośredniej obsługi interesantów wstrzymane zostaje wydawanie osobom bezrobotnym skierowań do odbycia na stażu, szkolenia oraz do pracy. Zawiesza się jednocześnie rozpatrywanie wniosków na wszystkie aktywne formy wsparcia. Złożone wnioski, zostaną rozpatrzone po unormowaniu sytuacji i wznowieniu bezpośredniej obsługi klientów.
Osoby, chcące zarejestrować się jako bezrobotne lub poszukujące pracy, prosimy o dokonywanie rejestracji w sposób elektroniczny. Pełna rejestracja bezrobotnych i poszukujących pracy odbywa się elektronicznie i polega na wniesieniu do urzędu pracy wniosku wraz z załącznikami w postaci elektronicznej po zaopatrzeniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym:

https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup?idJednostki=28150#/panelOgolny
Osoby, które nie dysponują profilem zaufanym, a posiadają dostęp do konta elektronicznego w banku, mają możliwość potwierdzenia swojej tożsamości i założenia profilu zaufanego bez konieczności wizyty w punkcie potwierdzającym. Szczegółowe informacje w tym zakresie na stronie https://pz.gov.pl.
UWAGA: wybranie trybu „zgłoszenie do rejestracji w powiatowym urzędzie pracy„, które nie wymaga użycia podpisu elektronicznego, nie powoduje przyznania statusu bezrobotnego. W tym przypadku pracownicy PUP będą się z Państwem kontaktować w celu ustalenia dalszej ścieżki postępowania.
Przypominamy że każda, nawet nieubezpieczona osoba, w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem będzie diagnozowana bezpłatnie.
Proszę o rozważenie konieczności rejestracji w PUP wyłącznie w celu uzyskania uprawnienia do korzystania z ubezpieczenia zdrowotnego. Mogą zostać Państwo zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego przy członku rodziny, który jest ubezpieczony.

(PUP Ostróda)

error: Nie kopiuj!!!