Warmia i Mazury

Usługi teleopiekuńcze z myślą o naszych seniorach

W załączonym sprawozdaniu przedstawiono działania samorządu województwa związane z wdrożeniem usług teleopiekuńczych w regionie w latach 2018-2019.

W 2017 roku samorząd województwa warmińsko-mazurskiego we współpracy z samorządami lokalnymi wystąpił z inicjatywą uruchomienia pilotażowego programu wdrożenia usług teleopiekuńczych.

Oferując gminom 50% wsparcia finansowego z budżetu województwa Była to odpowiedź na zachodzące przemiany demograficzne oraz rosnące zapotrzebowanie na usługi opiekuńcze.

Dzięki podjętym działaniom, w latach 2018-2019 łącznie 51 gmin uruchomiło dla swoich seniorów nowoczesną formę usług, obejmując tym samym wsparciem łącznie 1008 osób starszych. Na koniec 2019 r. usługę realizowało 48 gmin. Trzy gminy, które uruchomiły usługi teleopiekuńcze w 2018 r. odstąpiły od ich kontynuowania w 2019 roku.

Samorząd województwa przekazywał dofinansowanie wyłącznie na uruchomienie usług teleopiekuńczych, w kolejnych latach gminy będą finansowały to zadanie z własnych budżetów.
Teleopieka w wersji podstawowej to system przywoławczy działający w domu podopiecznego przez 24 h/dobę, 365 dni w roku. Osoba potrzebująca wyposażona zostaje w telefon oraz do wyboru brelok, wisiorek lub bransoletkę z przyciskiem SOS, który w razie jakiegokolwiek zagrożenia (upadek, nagłe pogorszenie stanu zdrowia, pożar,) po naciśnięciu powoduje automatyczne uruchomienie połączenia w trybie głośnomówiącym z centrum monitoringu, w którym operator zadecyduje o stosownym rodzaju interwencji.

Ta forma usług opiekuńczych jest alternatywą dla pobytu osób starszych w zakładzie opiekuńczo-pielęgnacyjnym czy domu pomocy społecznej oraz wsparciem dla rodzin osób samotnie zamieszkujących.

Podjęte działania wynikają również z realizacji zapisów programu „Polityka senioralna województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2014-2020”, a także z ustawy o pomocy społecznej, która przypisuje samorządowi województwa zadanie polegające na inspirowaniu i promowaniu nowoczesnych rozwiązań w zakresie pomocy społecznej.

Sprawozdanie z realizacji usług teleopiekuńczych w formie teleopieki w województwie warmińsko-mazurskim w latach 2018-2019

Polityka senioralna województwa na lata 2014-2020

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!