Uszkodzona sygnalizacja i utrudnienia dla mieszkańców

Uszkodzona sygnalizacja i spore utrudnienia w poruszaniu się w kierunku i z ul. Przemysłowej mieli dzisiaj (11.02) rano mieszkańcy, którzy nie mogli na czas dojechać do pracy. Przedstawiciele PKP pracują nad usunięciem awarii. Na obu przejazdach ustawiono ostrzegawczy znak STOP, uszkodzona sygnalizacja. Interwencję w PKP PLK podjął Burmistrz Morąga.

Jak słyszymy od mieszkańców, to nie pierwszy raz, kiedy rogatki zawodzą: albo nie podnoszą się wcale po przejechaniu pociągu, albo opuszczają się dopiero w momencie wjazdu pociągu na przejazd, co realnie stwarza zagrożenie.

– Służby techniczne otrzymały dzisiaj zgłoszenie o usterce rogatek na przejeździe kolejowo-drogowym na ulicy 11-listopada/Kaszubska w Morągu. Na miejsce został skierowany zespół do szybkiego usuwania usterek. Przejazd udrożniono i zadysponowany został serwis do naprawy urządzeń.

Do czasu usunięcia usterki wprowadzono dodatkowe procedury bezpieczeństwa: pociągi zwalniają do 20 km/h i podają dodatkowe sygnały dźwiękowe ostrzegające kierowców. Przyczyna zostanie  szczegółowo ustalona – wyjaśnia Martyn Janduła z zespołu prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Jak twierdzą mieszkańcy, tego typu awarię w ostatnim czasie nie należą do sporadycznych przypadków. Nie można tego zbagatelizować – jeśli szlaban się zepsuje i nie zamknie w odpowiednim czasie, może dojść do tragedii, dlatego interwencję u zarządu przejazdów kolejowych spółki PKP PLK podjął Burmistrz Morąga.

– W związku z powtarzającymi się awariami szlabanów na przejazdach kolejowych w Morągu ul. Kaszubska/Przemysłowa i ul. Pułaskiego, zwracam się o rozwiązanie w trybie pilnym powyższego problemu. Niezbędne jest pilne wdrożenie sprawnych procedur zapobiegających awariom oraz ich usuwaniu w trybie natychmiastowym, jak również wskazanie osób odpowiadających za usunięcie awarii (imię i nazwisko, numer telefonu) do bezpośredniego kontaktu urzędu i służb. Z przekazanych Urzędowi informacji wynika, że mają miejsce zdarzenia, w których szlabany nie tylko nie otwierały się po przejeździe pociągu, ale również nie zamykały się przed nadjeżdżającym pociągiem. Stanowi to bezpośrednie zagrożenie życia dla osób przejeżdżających i przechodzących przez przejazd. Długotrwałe oczekiwanie na interwencję pracowników PKP dojeżdżających z Olsztyna, czy Elbląga, powoduje paraliż miasta i stwarza zagrożenie dla uczestników ruchu. Znajdująca się na terenie Morąga infrastruktura kolejowa musi być sprawna i odpowiednio nadzorowana, aby nie powodowała zagrożenia życia i zdrowia dla użytkowników przejazdów i nie powodowała zakłóceń komunikacyjnych, dlatego oczekuję pilnego podjęcia odpowiednich działań – czytamy w piśmie Burmistrza Morąga Tadeusza Sobierajskiego do PKP PLK.

Każdego roku na skrzyżowaniach kolejowo- drogowych dochodzi do około 200 wypadków i kolizji, w wyniku których ginie kilkadziesiąt osób.

– Wszystkie przejazdy kolejowo-drogowe oznakowane są żółtą naklejką. Znajdują się na niej trzy ważne numery. Pierwszy to indywidualny numer przejazdu kolejowo-drogowego. Drugi to numer alarmowy 112, który należy wybrać w przypadku zagrożenia życia. Operator numeru alarmowego 112, po podaniu numeru skrzyżowania, może precyzyjnie określić, gdzie należy wysłać pomoc. Ma także możliwość szybkiego łącza z kolejarzami, którzy mogą wstrzymać ruch pociągów na linii. Trzeci numer to numer awaryjny, na który można zgłaszać usterki na przejeździe. Pozwala to na szybką reakcję służb – przypomina Martyn Janduła, Zespół prasowy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Gdzie znaleźć naklejki?

na przejazdach kolejowo- drogowych z rogatkami naklejki umiejscowione są po wewnętrznej stronie rogatek, na ściance obudowy napędu,

na przejazdach kolejowo- drogowych bez rogatek na tylnej powierzchni znaku tzw. krzyża św. Andrzeja.

Jak zgłaszać zdarzenie mające miejsce na obszarze kolejowym?

Zgłaszając na numer alarmowy 112 wypadek lub zagrożenie na obszarze kolejowym, należy podać operatorowi numerów alarmowych ciąg 9 cyfr umieszczonych na naklejce. Operator wpisując je do systemu teleinformatycznego szybko i precyzyjnie określi lokalizację danego przejazdu i będzie mógł powiadomić wszystkie niezbędne dla danego zdarzenia służby ratunkowe (Policję, Państwowe Ratownictwo Medyczne czy Państwową Straż Pożarną), a także właściwą terytorialnie Ekspozyturę Kolejową (odpowiadającą m. in. za wstrzymanie ruchu na danej linii kolejowej).

Podczas zgłaszania zdarzenia zachowaj spokój i wykonuj polecenia operatora numerów alarmowych. Nie rozłączaj się, dopóki operator wyraźnie Cię o tym nie poinformuje.

Po zakończonej rozmowie nigdzie nie dzwoń. Takie zachowanie utrudni służbom kontakt z Tobą, w przypadku konieczności uzyskania dodatkowych informacji.

Co zgłaszać na numer alarmowy 112?

wypadek,

unieruchomiony pojazd na torach kolejowych,

przeszkodę na torach,

wszystkie zgłoszenia skutkujące wstrzymaniem ruchu kolejowego,

pozostawiony bagaż,

zagrożenie terrorystyczne,

pożar na terenie kolejowym,

uszkodzenie sieci trakcyjnej.

Co zgłaszać na numer awaryjny (do dyspozytury kolejowej)?

uszkodzenie, wyłamanie rogatek,

uszkodzenie oznakowania przejazdu,

ograniczoną widoczność na przejeździe kolejowym,

akty przemocy na terenach kolejowych i w pociągach,

nieoświetlony peron lub przejazd,

akty wandalizmu na terenie kolejowym.

Nie każde zdarzenie na skrzyżowaniu kolejowo- drogowym powinno być zgłoszone na numer alarmowy 112.

(red./fot. dw)