UTW zaprezentowało dorobek z realizowanych projektów

Podczas uroczystej gali, która odbyła się w sali widowiskowo-kinowej Morąskiego Domu Kultury,  Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Morągu zaprezentowało dorobek z realizowanych projektów w 2018 i 2019 roku.

– Naszą galą chcieliśmy pokazać niektóre zadania z trzech projektach, które realizowaliśmy: z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich „Akademia Aktywnego Seniora”,  Burmistrza Morąga – edukacja osób w tzw. trzecim wieku, rozpowszechnianie twórczości, kultury poprzez prowadzenie galerii w ratuszu oraz organizowanie imprez sportowych, z Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie – projekt typowo sportowy, a więc dbałość o kulturę fizyczną osób starszych – opowiada Marian Roman, prezes UTW w Morągu.

Pokazy teatralne, literacie, muzyczne czy taneczne słuchaczy Uniwersytet Trzeciego Wieku w Morągu chce zaprezentować nie tylko w naszym mieście.

– Dlatego wchodzimy we współpracę z domami kultury z: Miłakowa, Ostródy, Łukty. Chcemy też zaprezentować nasze dokonania mieszkańcom naszej gminy – mówi Maria Roman.

– Naszą galę dorobku UTW rozpoczęła grupa teatralna „Post scriptum”, która pokazała pierwszy akt swojej sztuki. W dalszej części prezentowały się grupy z edukacji prozdrowotnej, literackiej, językowej oraz grupy taneczne – dodaje M. Roman.

W holu kina można było oglądać prace malarskie słuchaczy UTW oraz skorzystać z poczęstunku, który przygotowali również słuchacze.

(red./fot. dw)