Uwaga! 2 lipca rusza program dotyczący usuwania azbestu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie informuje, że 2 lipca 2019 roku rusza nabór wniosków w ramach konkurs pn.: „Ochrona powierzchni ziemi – Usuwanie azbestu”. Konkurs realizowany realizowany będzie w latach 2019-2020 w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW pn.: „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”.

Konkurs skierowany jest do gmin, powiatów i związków międzygminnych, działających na rzecz właścicieli lub posiadaczy obiektów budowlanych znajdujących się na ternie wyżej wymienionych jednostek. Zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej, gdzie już niebawem zostaną zamieszczone szczegółowe informacje dotyczące programu. (WFOŚiGW Olsztyn)