AktualnościHALO MORĄG

Uzupełniające wybory władz stowarzyszenia UTW w Morągu

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Morągu odbyło się Walne Zebranie Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Morągu.

Zatwierdzone zostało sprawozdanie finansowe organizacji i udzielono absolutorium zarządowi.

W dalszej części odbyły się wybory uzupełniające do Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej, ponieważ dwie osoby złożyły rezygnacje.

W jawnym głosowaniu do Zarządu wybrano Grażynę Basak, natomiast do Komisji Rewizyjnej Ewę Gałuszka.

Przed sprawozdaniami, wyborami i głosowaniami z okazji Dnia Kobiet wystąpił z okolicznościowym programem artystycznym Zespół „Biesiadki” z UTW w Morągu, pod kierunkiem Jerzego Mudrego.

5 kwietnia 2022r. odbyło się Walne Zebranie sprawozdawczo — wyborcze. Zebranie wyłoniło nowy Zarząd UTW, który w maju został oficjalne zatwierdzony nowym KRS W głosowaniu tajnym do władz Stowarzyszenia wybrano następujące osoby: Maria Roman -prezes. Do Zarządu weszli: Jolanta Rurys, Teresa Nowak, Elżbieta Zielińska, Grażyna Szematowicz, Elżbieta Gregorowicz, Zenona Tersa.

Do Komisji Rewizyjnej zostały wybrane: Barbara Sadowska przewodnicząca, Elżbieta Bojarczuk —pełnomocnik, Halina Król członek .

Nowy Zarząd ukonstytuował się a poszczególni członkowie otrzymali następujące funkcje Jolanta Rurys— wiceprezes, Teresa Nowak— wiceprezes, Elżbieta Gregorowicz-  skarbnik, Elżbieta Zielińska sekretarz, Grażyna Szematowicz – członek Zarządu, Zenona Tersa  – członek Zarządu.

(red./fot. dw)

error: Nie kopiuj!!!