V sesja Rady Miejskiej w Morągu

W piątek, 29 marca br. odbyła się V sesja Rady Miejskiej w Morągu.  Zobacz czym zajmowali się morąscy radni. Jednym z punktów porządku obrad było wygaśnięcie mandatu radnego.

Radni zajmowali się następującymi tematami, m.in.: informacją o sytuacji finansowej MDK oraz MBP – po 2018 r., sprawozdaniem z realizacji Programu Gminy Morąg wspierającego rodziny wielodzietne KARTA DUŻEJ RODZINY za 2018 r., sprawozdaniem z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2018 r., sprawozdaniem z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Morąg za 2018 r.

W czasie obrad podjęli także uchwały, m .in.:  w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego, w sprawie emisji obligacji przez Gminę Morąg, w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Morąg w 2019 r., w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie elewacji północnej i południowej Kościoła p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Morągu, w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, w sprawie zwrotu wniosku z dnia 19.01.2019 r. mieszkańców Bartężka o przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie odłączenia miejscowości Bartężek od Sołectwa Słonecznik i utworzenia Sołectwa Bartężek.

·  Zmiana WPF (PDF, 5.4 MiB)

·  Zmiana budżetu na 2019 r. (PDF, 5.4 MiB)

·  Gospodarka nieruchomościami (PDF, 6.5 MiB)

·  Pozostałe projekty uchwał (PDF, 5.4 MiB)

Całą sesję można obejrzeć tutaj: –  http://81.15.163.126:8080/apps/DJ2/#/history-player?videoIds=[20]

(red./fot. dw)