VI Kongres Ruchów Miejskich odbędzie się w Ostródzie i Iławie

Związek Stowarzyszeń „Kongres Ruchów Miejskich” w dniach 22-23 czerwca 2019 roku w Ostródzie i Iławie organizuje VI Kongres Ruchów Miejskich pod hasłem „Miasta Małe, Średnie i Duże”. Osoby, grupy nieformalne, instytucje i organizacje zaprasza się do współtworzenia programu wydarzenia – poprzez zgłaszane tematów sesji, panelów i warsztatów.

Kongres Ruchów Miejskich to oddolna, społeczna i ogólnopolska sieć współpracy. Składa się z miejskich organizacji i aktywnych mieszkańców miast. Działa od 2011 r., a od 2017 r. jest zarejestrowaną federacją 40 organizacji z około 25 miast. Jest niezależna od partii politycznych, biznesu, władzy, kościoła i innych grup interesów – zarówno z kraju jak i ze świata. Łączy siły i wspólnie oddziałuje na władze krajowe; inspiruje prawo, które sprzyja zrównoważonemu rozwojowi miast; wypracowuje dobre rozwiązania instytucjonalne, proceduralne oraz polityki sektorowe; pomaga opanować chaos przestrzenny i skutecznie walczyć ze smogiem; wspiera mieszkańców i samorządy w staraniach o prawidłowy rozwój transportu publicznego, ochronę miejskiej zieleni, dostęp do usług publicznych, szkół, przedszkoli, o dostęp do mieszkań, a także o właściwe standardy udziału mieszkańców w zarządzaniu miastami.

Kongres będzie intensywnym spotkaniem aktywnych mieszkańców, którzy wypracują wspólnie rekomendacje, diagnozy i pakiety rozwiązań, podzielą się swoimi doświadczeniami w działalności miejskiej, problemami i potrzebami, dobrymi praktykami, itp. Spotkanie ma formę merytorycznych warsztatów, paneli dyskusyjnych, seminariów, debat z udziałem praktyków, ekspertów i doświadczonych samorządowców.

Organizator VI Kongresu Ruchów Miejskich zaprasza do współpracy i do poprowadzenia interesujących spotkań, paneli, warsztatów, debat i innych form dyskusji. Aby to zrobić, należy zgłosić swoją propozycję przez formularz. Potrzebne będą: tytuł sesji, proponowany przebieg, propozycje prowadzących i czynnych uczestników: panelistów, rozmówców. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne z poprowadzeniem paneli/sesji/ warsztatów. Wybranie zgłoszenia zostaną poddane głosowaniu internetowemu. Autorzy wybranych w ten sposób propozycji, zaproszeni zostaną do współorganizowania VI KRM.

Zgłoszenia na Kongres odbywają się w trzech etapach:

Etap 1 – zgłaszanie propozycji tematów (do 24 marca 2019 r.)!!!

Etap 2 – otwarte głosowanie na tematy sesji/ paneli/ warsztatów (od 15 do 28 kwietnia 2019 r.); ogłoszenie wyników: 4 maja 2019 r.;

Etap 3 – rejestracja udziału w VI KRM – od 4 maja 2019 r.

Więcej informacji oraz kontakt z organizatorem VI Kongresu Ruchów Miejskich:

strona www: kongresruchowmiejskich.pl
6kongres.miejski@gmail.com
facebook.com/KongresRuchowMiejskich

(rowop)