AktualnościHALO MORĄG

W-MODR Olsztyn: Nabór na stanowiska pracy w Morągu i Miłakowie

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie ogłasza nabór na stanowisko pracy: Doradca w Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego nr 2 Zespół Doradców w Ostródzie, obsługa gminy Morąg, obsługa gminy Miłakowo.

Stanowisko – Doradca w Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego nr 2 Zespół Doradców w Ostródzie, obsługa gminy Morąg , obsługa gminy Miłakowo

E-mail – sekretariat@w-modr.pl

Telefon 89 535 76 84

Data składania – 2022-01-14

Województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Powiat Olsztyn

Gmina Olsztyn

Miasto Olsztyn

Ulica ul. Jagiellońska

Numer budynku 91

Podstawowy zakres obowiązków :

prowadzenie działalności szkoleniowej, doradczej, informacyjnej, upowszechnieniowej i promocyjnej
w zakresie:

systemów i technologii produkcji rolniczej,

ekonomiki i zarządzania gospodarstwem rolnym,

przetwórstwa i marketingu produktów rolno-spożywczych, w tym lokalnych regionalnych,

integracji poziomej i pionowej,

aktywizacji mieszkańców obszarów wiejskich i rozwoju przedsiębiorczości, w tym pozarolniczej,

zasad finansowego wsparcia rolnictwa i obszarów wiejskich ze środków krajowych lub zagranicznych,

ochrony środowiska, bioróżnorodności, zapobiegania i adaptacji do zmian klimatu,

zachowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi;

prowadzenie monitoringu cen płodów rolnych, środków produkcji, nawozów mineralnych;

upowszechnianie rolniczych informacji rynkowych;

prowadzenie monitoringu przebiegu prac w rolnictwie;

prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji niezbędnej w rachunkowości gospodarstw rolnych;

współudział w organizacji targów, wystaw, pokazów, konferencji i innych przedsięwzięć  upowszechniających wiedzę rolniczą, nowe technologie produkcji i promujących produkty i wyroby przetwórstwa rolno-spożywczego;

sporządzanie analiz i opracowań ekonomicznych, finansowych i technologicznych;

sporządzanie planów nawozowych lub planów przechowalnictwa nawozów naturalnych;

sporządzanie planów działalności rolno-środowiskowo-klimatycznej, planów działalności ekologicznej;

sporządzanie planów przestawienia gospodarstwa rolnego na produkcję metodami ekologicznymi lub planów produkcji w gospodarstwach ekologicznych;

wypełnianie wniosków lub innych dokumentów niezbędnych do ubiegania się o przyznanie pomocy finansowanej lub współfinansowanej ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej lub innych instytucji krajowych i zagranicznych.

Wymagania: wykształcenie wyższe, umiejętność prowadzenia doradztwa  i szkoleń, dobra znajomość  programów komputerowych Microsoft Office, posiadanie prawa jazdy oraz samochodu.

Preferowane:– wykształcenie wyższe rolnicze lub pokrewne, miejsce zamieszkania  teren obsługiwanej gminy, pochodzenie wiejskie, doświadczenie w pracy z rolnikami i przedsiębiorcami rolnymi, uprawnienia doradcy rolniczego.

Wymagane dokumenty:

CV

list motywacyjny;

dokumenty  potwierdzające  wykształcenie i kwalifikacje zawodowe  (kserokopie dyplomów ukończenia studiów, świadectw pracy, oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy)

zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Termin składania dokumentów: do 14.01.2022r. godz. 15.00

Dokumenty (skany dokumentów) należy przesłać poczta elektroniczną  do 14.01.2022 r. godz. 15.00  na adres 
sekretariat@w-modr.pl– w tytule e-maila należy wpisać „ Nabór- ogłoszenie nr 49/2021 Morąg i Nabór- ogłoszenie nr 50/2021 Miłakowo

lub pocztą  na adres:

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie
ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn z dopiskiem: „ Nabór- ogłoszenie nr 49/2021”Morąg i „ Nabór- ogłoszenie nr 50/2021” Miłakowo.

Kontakt:
tel./fax: 89 535 76 84, 89 526 44 39, 89 526 82 29, e-mail: sekretariat@w-modr.pl, www.w-modr.pl

Zgoda na przetwarzanie danych.doc

(W-MODR Olsztyn)

error: Nie kopiuj!!!