W Morągu powstało „Pole nadziei”

Stowarzyszenie Leśny Cross z Morąga bierze udział w międzynarodowej akcji „Pole nadziei”, której zadaniem jest posadzenie żonkili – jako symbolu nadziei. Inicjatywę wsparła Gmina Morąg użyczając terenu pod sadzonki. Do współpracy  została zaproszona młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Morągu, która sadziła żonkile.

Pola Nadziei jest akcją zbierania pieniędzy na potrzeby polskich hospicjów zainicjowaną w 1998 roku.

Każdego roku sadzone są żonkile, które są symbolicznym akt solidarności z umierającymi. Wiosną, gdy zakwitają żonkile, od marca do maja odbywają się szeroko zakrojone akcje, których celem jest pozyskiwanie funduszy na potrzeby lokalnych hospicjów, oraz propagowanie idei opieki hospicyjnej w społeczeństwie. Ofiarodawcy otrzymują za datki – kwiat żonkila. Oprócz zbiórek pieniędzy odbywają się spotkania, prelekcje, happeningi i konkursy.

– Ta akcja ma na celu uwrażliwienie ludzi na choroby przewlekłe. W szczególności zachęcamy młodzież do przyłączenia się do wolontariatu na rzecz osób starszych schorowanych. W dobie tabletów i smartfonów chcemy pokazać, że gdzieś obok jest czasami samotny człowiek, który potrzebuje naszej pomocy, wsparcia  – mówi Jarosław Rowicki, prezes Stowarzyszenia Leśny Cross w Morągu.

Na wiosnę będzie przeprowadzona zbiórka pieniędzy na rzecz Hospicjum „Palium” z Olsztyna, a ofiarodawcy za swoją hojność otrzymają żonkile.

– Jeden z członków naszego stowarzyszenia mieszkający w Olsztynie zainteresował się tą akcją. Rozmawialiśmy na ten temat i zdecydowaliśmy się  do niej włączyć. Podczas akcji sadzenia żonkili była Prezes Olsztyńskiego Stowarzyszenia Hospicyjnego „Palium” Teresa Kocbach, a sadzonki otrzymaliśmy właśnie z tego hospicjum – dodaje Jarosław Rowicki.

Leśny Cross otrzymał wsparcie ze strony Gminy Morąg. Na apel odpowiedział Leszek Biernacki, zastępca Burmistrza Morąga, który zaoferował pomoc przy znalezieniu miejsca na posadzenie żonkili.

Do przedsięwzięcia przyłączyła się bez wahania Szkoła Podstawowa nr 3 w Morągu. Uczniowie klasy siódmej uczestniczyli w sadzeniu kwiatów. Potem, na terenie Pływalni „Morąska Perła”, odbyła się pogadanka. Przeprowadziła ją psycholog z hospicjum, która zachęcała młodzież do uczestniczenia w wolontariacie na rzecz osób schorowanych, które w takich placówkach przebywają.

Wiosną odbędzie się także bieg charytatywny, na który zaprasza Jarosław Rowicki ze Stowarzyszenia „Leśny Cross”:

(red./fot. dw)