W Olsztynie spotkali się fizjoterapeuci z województwa

Dziś odbyło się spotkanie informacyjne dla fizjoterapeutów regionu warmińsko-mazurskiego z udziałem przedstawicieli oddziału NFZ, WM Urzędu Wojewódzkiego i Krajowej Rady Fizjoterapeutów. 

Temat spotkania brzmiał: Jakie zmiany nastąpiły w pracy fizjoterapeutów oraz jak zmienić organizację pracy w zakresie świadczeń rehabilitacji ambulatoryjnej i domowej, aby bezpiecznie rozliczać się z NFZ? 

Na mocy uchwalonej 25 września 2015 roku ustawy o zawodzie fizjoterapeuty, utworzono samorząd zawodowy. Na szczeblach wojewódzkich odbywają się zgromadzenia wojewódzkie fizjoterapeutów. W województwie warmińsko-mazurskim pierwsze takie zgromadzenie miało miejsce w Urzędzie Wojewódzkim w listopadzie 2016 r. Wówczas odbyły się wybory delegatów – reprezentantów naszego województwa na Zjazd Krajowy. 

W Polsce fizjoterapeuta jest samodzielnym zawodem medycznym, a od 2016 roku zawodem zaufania publicznego. Pod względem liczebności fizjoterapeuci są trzecią po lekarzach i pielęgniarkach medyczną grupą zawodową. Fizjoterapeutów można spotkać we wszystkich sektorach opieki zdrowotnej w Polsce. Fizjoterapeuci wykonują zawód również w szkolnictwie, pomocy społecznej, administracji, a także zajmują się profilaktyką i prowadzą działalność badawczą.

(UW Olsztyn)