W sklepach w regionie trwają kontrole mięsa wołowego

W sklepach na Warmii i Mazurach, podobnie jak w całej Polsce, trwają kontrole mięsa wołowego i produktów z niego, przeznaczonych do spożycia na surowo. Kontrole odbywają się w całej Polsce na zlecenie Głównego Inspektora Sanitarnego.  

W związku z ujawnieniem procederu nielegalnego uboju bydła w jednej z ubojni na Mazowszu oraz  obawami konsumentów, Państwowa Inspekcja Sanitarna przewidziała pobór 20-25 próbek mięsa polskiej produkcji, znajdującego się w obrocie w sklepach wielkopowierzchniowych oraz w innych miejscach obrotu w województwie warmińsko-mazurskim. Badania świeżego mięsa wołowego przeprowadzane są w kierunku oznaczania ewentualnej obecności bakterii Salmonella. Sprawdzane są także produkty z mięsa wołowego przeznaczone do spożycia na surowo w kierunku ewentualnej obecności bakterii Salmonella oraz Listeria Monocytogenes.

Jarosław Pinkas, główny inspektor sanitarny, oraz Paweł Niemczuk, główny lekarz weterynarii poinformowali, że zabezpieczone mięso zostało przebadane, nie stwierdzono zagrożeń biologicznych. Jednak całe mięso z ubojni jest wycofywane na zasadzie ostrożności, ponieważ prowadzono tam działania niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Jednocześnie mięso wołowe i jego przetwory obecne na rynku są bezpieczne.

Główny Lekarz Weterynarii Polski oraz przedstawiciele Komisji Europejskiej uzgodnili, że w dniach 4-8 lutego br. zostanie przeprowadzony audyt inspektorów KE w zakładach ubojowych w Polsce. Aktualnie trwają intensywne prace przygotowawcze do tego audytu, który może wspomóc stronę polską w określeniu działań zapobiegawczych nielegalnym praktykom w przyszłości.

Strona polska jest skoncentrowana na wyjaśnieniu tego przestępczego procederu, a także wzmocnieniu procedur zapobiegania nielegalnym ubojom zwierząt. (WSSE Olsztyn)