Wakacyjny dyżur morąskich przedszkoli

Wakacyjny dyżur dla dzieci obecnie uczęszczających do morąskich przedszkoli zorganizowany będzie: w lipcu 2019 r. w Przedszkolu nr 2 w Morągu, w  sierpniu 2019 r. w Przedszkolu „Jedyneczka” w Morągu.

Dyżur dotyczy wyłącznie: dzieci uczęszczających do przedszkoli na 9,5 godziny dziennie, dzieci obojga pracujących rodziców. Rodzice zainteresowani skorzystaniem z dyżuru, proszeni są o złożenie na piśmie deklaracji wraz z oświadczeniem o zatrudnieniu w nieprzekraczalnym terminie do 7.06.2019 r. w sekretariatach przedszkoli, które organizują dyżur. Jednocześnie informujemy, że opłatę za wyżywienie i świadczenia udzielane przez przedszkola, rodzice wnoszą do 5-go lipca 2019 r.(z góry) w Przedszkolu Nr 2 w Morągu oraz do 6-go sierpnia 2019 r. (z góry) w Przedszkolu „Jedyneczka” w Morągu. Druki do pobrania w sekretariatach wszystkich przedszkoli od 31.05.2019 r.

(UM Morąg/fot. zdjęcie jest ilustracją do tekstu)