Warmia i Mazury stolicą żywności wysokiej jakości

Konferencja „Żywność wysokiej jakości – produkt regionalny, tradycyjny i ekologiczny” potrwa od 25 do 26 kwietnia 2019 roku w Starych Jabłonkach.

Jest to kolejne wydarzenie przeznaczone w szczególności dla producentów i przetwórców żywności lokalnej, naturalnej, tradycyjnej, regionalnej i ekologicznej oraz restauratorów z terenu województwa warmińsko-mazurskiego.

Podczas wydarzenia uczestnicy będą mogli wysłuchać m.in. wykładu prof. Jarosława Dumanowskiego. Uczestnicy poszukają regionalnej tożsamości, poznają również drogę jaką przebyli producenci, którzy stali się świadomymi wytwórcami eko, dowiedzą się jakie są prozdrowotne właściwości żywności tradycyjnej, regionalnej i ekologicznej. Z kolei przedstawiciele inspekcji przekażą informacje o zmianach w prawie. Drugiego dnia przedstawione zostaną możliwe formy wsparcia zarówno projektów inwestycyjnych jak i szkoleniowych.

Konferencja „Żywność wysokiej jakości – produkt regionalny, tradycyjny i ekologiczny” (Hotel Anders, Stare Jabłonki):
Dzień I – 25 kwietnia 2019 r.
10:00 – otwarcie konferencji przez przedstawiciela zarządu województwa warmińsko – mazurskiego oraz wręczenie certyfikatów nowym podmiotom, które zostały włączone do grona członków Sieci Dziedzictwo Kulinarne Warmia Mazury Powiśle
10:30 – 11:00 – Po mazursku i po prusku. W poszukiwaniu kulinarnej tożsamości – dr hab. Jarosław Dumanowski, prof. UMK, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
11:00 – 11:30 – Studium przypadku – droga od producenta konwencjonalnego do świadomego wytwórcy eko na przykładzie Certyfikowanego Gospodarstwa Ekologicznego Kozia Farma Złotna – Katarzyna i Grzegorz Łaski, właściciele Gospodarstwa
11:30 – 12:00 – Współpraca i współdziałanie podmiotów związanych z żywnością wysokiej jakości – możliwe, racjonalne czy konieczne? – dr inż. Iwona Batyk, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie
12:00 – 12:15 – przerwa kawowa
12:15 – 12:45 – Aktualne problemy sektora związanego z branżą mięsną oraz RHD w świetle zmiany przepisów – lek. wet. Włodzimierz Ficek, wojewódzki inspektor weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności
12:45 – 13:00 – Rolniczy handel detaliczny w świetle nowelizacji przepisów w zakresie produkcji roślinnej – mgr inż. Magdalena Woltmanowska, kierownik Oddziału Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie
13:00 – 13:30 – Wymagania dotyczące znakowania tradycyjnych wyrobów spożywczych – roślinnych i zwierzęcych ze szczególnym uwzględnieniem środków spożywczych, które są zwolnione z wymogu przedstawiania obowiązkowej informacji o wartości odżywczej w szczególności dostarczanej bezpośrednio przez wytwórcę w małych ilościach konsumentowi finalnemu lub miejscowym placówkom handlu detalicznego bezpośrednio zaopatrującym konsumenta finalnego –  Sylwia Ciągło-Androsiuk, główny specjalista w Wydziale Kontroli, Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Olsztynie
13:30 – 14:30 – obiad i prezentacja produktów żywnościowych od lokalnych wytwórców
14:30 – 15:00 – Działalność Centrum Gastronomii z Dietetyką i Biooceną Żywności – dr hab. Mirosława Karpińska-Tymoszczyk, prof. UWM oraz dr inż. Jadwiga Spiel – Wydział Nauki o Żywności, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
15:00 – 15:30 – Czy spożywanie przetworów z ziarna pszenicy szkodzi zdrowiu? Fakty i mity – prof. dr hab. inż. Katarzyna Majewska, prof. nadzw. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauki o Żywności, Katedra Przetwórstwa i Chemii Surowców Roślinnych
15:30 – 17:30 – Prozdrowotne właściwości żywności tradycyjnej, regionalnej i ekologicznej – prof. dr hab. Zbigniew J. Dolatowski, Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno – Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego w Warszawie

Dzień II – 26 kwietnia 2019 r.
10:00 – 10:30 – Wsparcie przedsiębiorców z RPO WiM 2014-2020 Oś Priorytetowa I, Poddziałanie 1.5.2 Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu. Najczęściej popełniane błędy we wnioskach aplikacyjnych – Urszula Sudnikiewicz-Piekarska, główny specjalista, Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie
10:30 – 11:00 – Pożyczka Inwestycyjna z Premią (PIzP) dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw – Barbara Rusiłowicz-Poluszczyk, Dyrektor Regionalnego Funduszu Pożyczkowego, Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie
11:00 – 11:30 – Rozwój kompetencji i kwalifikacji pracowników przedsiębiorstw w ramach Warmińsko-Mazurskiego Systemu Finansowania Usług Rozwojowych – Małgorzata Wasyluk, kierownik Biura Projektów Finansowania Usług Rozwojowych dla Przedsiębiorstw Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
11:30 – 11:45 – Możliwości uzyskania wsparcia finansowego w ramach LEADER-a – PROW 2014-2020 na operacje związane z żywnością – Wojciech Stanny, kierownik Biura Projektów, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
11:45 – 12:00 – przerwa kawowa
12:00 – 13:30 – Forum Członków Sieci Dziedzictwo Kulinarne Warmia Mazury Powiśle:
– przedstawienie nowych członków Sieci:
1. Restauracja Potocki Gałkowo, Gałkowo k. Rucianego-Nidy
2. „Konfitura” – Kawiarnia – Cukiernia, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Magdalenka, Alina Janeczek, Olsztynek
3. Restauracja „Smuga Cienia” w Hotelu Joseph Conrad, Pisz
4. Restauracja Welska, Aloha Sp. z o.o., Lidzbark
5. Pałac Mortęgi sp. z o.o ,Mortęgi gm. Lubawa
6. Kozia Farma Złotna – Wieś Złotna, k. Morąga
7. Pasieka Miody Tolkmickie Mariusz Szempliński, Tolkmicko
8. Gospodarstwo ogrodnicze Joanna Walkiewicz, Frygnowo, gm. Gietrzwałd.
– dyskusja na temat funkcjonowania Sieci

(wwim)