Warmia i Mazury

Warmia i Mazury wyżej w rankingu funduszy unijnych

Województwo warmińsko-mazurskie awansowało na 5. miejsce wśród wykonawców wszystkich regionalnych programów operacyjnych w Polsce.

Stale kontrolujemy postępy wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 i cieszy ten awans w klasyfikacji wszystkich województwmówi marszałek Gustaw Marek Brzezin.

W stosunku do wszystkich regionalnych programów operacyjnych poziom kontraktacji środków na koniec października plasował Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020 na 5. miejscu.

W porównaniu do poprzedniego miesiąca  awansowaliśmy zatem o siedem pozycji w rankingu województw dodaje marszałek Brzezin.

Różnica pomiędzy województwem warmińsko-mazurskim a średnim poziomem kontraktacji wszystkich RPO wynosi 1,1 p.p. Na koniec października zmniejszyła się o 0,7 p.p. Średni poziom kontraktacji dla 16 regionalnych programów operacyjnych wynosi 85,7 proc. ich alokacji.

W stosunku do wszystkich regionalnych programów operacyjnych poziom wydatkowania środków na koniec sierpnia plasował RPO WiM 2014-2020 na 9. miejscu (województwo pomorskie i podlaskie zajmuje ex aequo 7. miejsce). W porównaniu do września województwo warmińsko-mazurskie awansowało o dwie pozycje w rankingu.

Różnica pomiędzy województwem warmińsko-mazurskim a średnim poziomem wydatkowania wszystkich RPO wynosi 1,1 p.p. Na koniec października zmniejszyła się o 0,5 p.p. Średni poziom wydatkowania dla 16 regionalnych programów operacyjnych wynosi 48 proc. ich alokacji.

ZOBACZ ZESTAWIENIE – DANE SL 2014 

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!