AktualnościHALO MORĄGWieści z ratusza

Warmińsko-Mazurska Karta Seniora

Projekt Warmińsko-Mazurska Karta Seniora jest jednym z działań wpisujących się w Program „Polityka senioralna województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2014-2020”.

Jego nadrzędnym celem jest wsparcie aktywizacji seniorów – głównie mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego, w różnych obszarach życia, poprzez stworzenie i upowszechnienie katalogu oferowanych im przez różne podmioty – na atrakcyjnych zasadach, usług i produktów.

Kto może otrzymać Warmińsko-Mazurską Kartę Seniora ?
Każda osoba, która ukończyła 60 rok życia i zamieszkuje na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.
Jakie są korzyści z posiadania Warmińsko-Mazurskiej Karty Seniora?
Karta upoważnia do korzystania z ulg i uprawnień oferowanych przez partnerów honorujących Warmińsko-Mazurską Kartę Seniora.
Karta jest wydawana bezterminowo oraz bezpłatnie.
Jakie są warunki otrzymania Warmińsko-Mazurskiej Karty Seniora?
Złożenie wniosku.

Gdzie należy złożyć wniosek aby otrzymać Warmińsko-Mazurskią Kartę Seniora?
Wniosek należy złożyć osobiście lub pocztą na adres:

Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn

Wniosek

Regulamin

Więcej informacji na stronie Urzędu Marszałkowskiego woj. warmińsko-mazurskiego: https://warmia.mazury.pl/polityka-spoleczna/warminsko-mazurska-karta-seniora

(UM Morąg)

error: Nie kopiuj!!!