Warmińsko-mazurskie przejęło Konwent Marszałków

Województwo warmińsko-mazurskie po ośmiu latach przejęło przewodnictwo w Konwencie Marszałków Województw RP. W najbliższym czasie w regionie odbędą się trzy spotkania marszałków.

Podczas posiedzenia Konwentu Marszałków Województw RP w Gdyni (7 czerwca 2019 roku) marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Gustaw Marek Brzezin przejął od marszałka województwa pomorskiego – Mieczysława Struka przewodniczenie temu gremium.

Od 7 czerwca 2019 roku, przez najbliższe sześć miesięcy Konwent Marszałków Województw RP będzie obradował w województwie warmińsko-mazurskim. W tym czasie zaplanowano trzy spotkania marszałków – pierwsze z nich odbędzie w połowie lipca (11-13 lipca) w Olsztynie. Przedstawiciele województwa warmińsko-mazurskiego ostatni raz przewodniczyli Konwentowi w 2011 roku.

– W ciągu tych lat w Polsce dokonały się głębokie przemiany społeczne i gospodarcze. Ich wynikiem było całkowite przeobrażenie regionów naszego kraju. Warmia, Mazury i Powiśle także diametralnie zmieniły swoje oblicze. Wybudowana nowa sieć dróg lokalnych i wojewódzkich, funkcjonujące już lotnisko, całkowicie zmodernizowana infrastruktura turystyczna, a także poddawane renowacji pałace i dworki to widoczne symbole zmian zaszłych i wciąż zachodzących w naszym województwie – mówi marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin. – Mam nadzieję, że zaplanowane na Warmii i Mazurach posiedzenia będą dobrą okazją do zaprezentowania odnowionego oblicza tego niepowtarzalnego regionu. Będzie to także doskonała sposobność do rozmowy o najważniejszych kwestiach z jakimi borykają się samorządy województw.

Marszałek Gustaw Marek Brzezin po półrocznej prezydencji przekaże przewodniczenie Konwentowi marszałkowi województwa podkarpackiego.

Konwent Marszałków Województw RP jest organem opiniodawczo-doradczym, który analizuje i opiniuje propozycje zmian prawnych oraz omawia aktualne problemy samorządów. Posiedzenia Konwentu kończą się wypracowaniem wspólnych stanowisk, które następnie kierowane są do właściwych urzędów i instytucji centralnych.

(wwim)