Warmia i Mazury

Warsztaty dla środowisk lokalnych – zgłoszenia

Samorząd województwa rozpoczyna w 2023 roku organizację wsparcia w postaci warsztatów dla środowisk lokalnych w gminach, w których funkcjonuje centrum usług społecznych i gminach bądź chcących przekształcić się lub utworzyć cus na swoim terenie.

Tematyką warsztatów będzie nawiązywanie partnerstw i współpracy w ramach budowania lokalnego systemu usług społecznych.

Zbudowanie szerokiej i efektywnej sieci współpracy międzyinstytucjonalnej i międzysektorowej jest niezbędne w procesie budowania usług społecznych w środowiskach lokalnych i ich deinstytucjonalizacji.

Do współorganizacji zgłosiły się ośrodki: Elbląskie Centrum Usług Społecznych, CUS w Górowie Iławeckim, CUS w Srokowie, GOPS w Lubawie, MOPS w Iławie, MOPS w Bartoszycach, MOPS w Ostródzie, MGOPS w Tolkmicku, MGOPS w Białej Piskiej, MOPS w Ełku, GOPS w Pieckach, MOPS w Olsztynie, GOPS w Miłkach, MOPS w Olecku, MOPS w Braniewie, MOPS w Dobrym Mieście, GOPS w Wydminach.

Do udziału w inicjatywie zaproszone zostały także jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, sektor ekonomii społecznej, lokalni liderzy jako potencjalni uczestnicy budowania lokalnego systemu usług społecznych.

Samorząd województwa zaprasza wszystkich chętnych do udziału w warsztatach współpracy lokalnej w obszarze usług społecznych w regionie.

Szczegółowy harmonogram spotkań warsztatowych w poszczególnych gminach zostanie opublikowany na stornach internetowych projektu.

Zgłoszenia należy kierować do ops/cus w danej gminie bądź Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, poprzez przesłanie formularza zgłoszeniowego (do pobrania poniżej). Osobą odpowiedzialną za realizację warsztatów jest: Anna Kocięcka tel. 89 521 95 38 e-mail: a.kociecka@warmia.mazury.pl

DO POBRANIA:
– Formularz zgłoszeniowy

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!