HALO MORĄG

Warto chronić pasożyty?

Pasożyty nie mają najlepszej prasy. Mimo to naukowcy uważają, że należy im się baczniej przyjrzeć w celu ich… ochrony. Na łamach najnowszego numeru pisma „Biological Conservation” tłumaczą tok swojego rozumowania.

Świadomość obecnego wymierania gatunków i potrzeba ich ochrony stają się w społeczeństwie coraz bardziej oczywiste. Na myśl przychodzą wówczas rzadkie gatunki ssaków, ptaków czy ryb. Jeśli zaś chodzi o pasożyty, chcielibyśmy je raczej wytępić, niż chronić.

Okazuje się jednak, że zaledwie 4 proc. pasożytów atakuje człowieka. Pozostałe mogą odgrywać ważną rolę w środowisku naturalnym, np. ograniczać liczbę jakichś zwierząt, które w przeciwnym razie rozmnożyłyby się nadmiernie, stając się szkodnikami.

Jak dotąd udało się zidentyfikować tylko ok. 10 proc. pasożytów. A jednak nawet te gatunki nie stały się przedmiotem zainteresowania naukowców zajmujących się ochroną przyrody.

Tę sytuację chce zmienić międzynarodowy zespół, który przedstawił swój program badawczy w artykule na łamach „Biological Conservation”.

Naukowcy zastrzegają, że nie myślą o ochronie pasożytów atakujących człowieka oraz zwierzęta domowe. Interesują ich pasożyty występujące wśród organizmów dzikich.

„Pasożyty są niewiarygodnie różnorodną grupą gatunków. Jednak jako społeczeństwo nie postrzegamy tej biologicznej różnorodności jako wartościowej – opisuje Chelsea Wood z University of Washington (USA). – Istotą naszych badań jest podkreślenie, że tracimy pasożyty i funkcje, jakie pełnią w środowisku, bez poznania, czym one są”.

Jeden z celów, jakie zakładają naukowcy, to opisanie w ciągu dekady połowy pasożytów świata.

„Jeśli gatunek nie ma nazwy, nie da się go chronić” – wyjaśnia Colin Carlson z Georgetown University.

Więcej na TEJ stronie. (PAP)

 

error: Nie kopiuj!!!