Warmia i Mazury

Warto pracować na rzecz innych ludzi

Do 19 października 2020 roku przyjmowane są zgłoszenia do 17. edycji konkursu „Godni Naśladowania”. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął m.in. marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin.

Ideą wydarzenia jest promocja kreatywności, zaangażowanie, zaufanie, bezinteresowność oraz otwartość na współdziałanie. Ważne jest również zaszczepianie w mieszkańcach Warmii i Mazur przekonanie, że warto pracować na rzecz innych ludzi.

Nominowane mogą być organizacje pozarządowe, działacze III sektora, samorządy lokalne oraz przedsiębiorcy – wyróżniający się osiągnięciami w aktywności społecznej oraz we współpracy ze społecznościami.

Nagrody i wyróżnienia przyznane zostaną w czterech kategoriach: „Organizacja”, „Pozarządowiec”, „Samorząd” oraz „Przedsiębiorca”.

Rozstrzygnięcie inicjatywy nastąpi na przełomie listopada i grudnia – formuła spotkania będzie uzależniona przede wszystkim od sytuacji epidemiologicznej.

Więcej informacji można uzyskać w sekretariacie Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ul. Warmińska 14/21, 10-545 Olsztyn, tel. 89 519 03 44 lub 89 523 73 45,  (osoba do kontaktu: Marek Jurzyński).

WIĘCEJ INFORMACJI

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!