„Wejście Kapitałowe” czyli nowa propozycja dla przedsiębiorców

W siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie podpisano umowy pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego a Dynamic Seed Fund Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie – pośrednikiem finansowym produktu „Wejście Kapitałowe” w ramach RPO WiM na lata 2014-2020. W spotkaniu uczestniczył marszałek Gustaw Marek Brzezin.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 na instrumenty finansowe przewidziano blisko 60,2 mln EUR, czyli dwukrotnie więcej niż w poprzedniej perspektywie finansowej.

Zaplanowano następujące instrumenty: pożyczka rozwojowa (alokacja 8,13 mln EUR), pożyczka inwestycyjna z premią (alokacja 40,38 mln EUR), poręczenia (alokacja 8,5 mln EUR) oraz wejścia kapitałowe (alokacja 3,19 mln EUR).

29 maja 2017 r. zarządzanie tymi środkami powierzono Menadżerowi Funduszu Funduszy, którego rolę pełni Bank Gospodarstwa Krajowego. Zadaniem Banku jest wdrażanie instrumentów finansowych zgodnie z przyjętą przez Województwo Strategią inwestycyjną instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Zgodnie ze strategią pośrednicy finansowi, wybierani przez BGK w otwartych przetargach, udzielą wsparcia ponad 1,2 tys. firmom do 2023 roku.

Pierwsze przetargi ogłoszone przez BGK dotyczyły produktów pożyczkowych i poręczeniowych. Dotychczas BGK przekazał pośrednikom finansowym 77 mln zł (z możliwością zastosowania tzw. prawa opcji, co daje łączną kwotę 154 mln zł).

W sierpniu 2018 r BGK ogłosił przetarg na pośredników finansowych, którzy oferować będą wejścia kapitałowe (kwota alokacji 9,3 mln zł) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. W wyniku postępowania została wybrana oferta złożona przez Dynamic Seed Fund Sp. z o.o. (spółka w organizacji) z siedzibą w Rzeszowie. Oferta była jedyną złożoną w przedmiotowym postępowaniu.

„Wejście Kapitałowe” to instrument nowy w regionie, nie wdrażany dotychczas ze środków RPO, dlatego będzie traktowany jako pilotaż. Jest kierowany do małych i średnich przedsiębiorstw z województwa warmińsko-mazurskiego, które znajdują się w początkowej fazie rozwoju i poszukują finansowania zewnętrznego w zamian za udziały w przedsiębiorstwie. Jego celem jest wspieranie projektów rozwojowych o charakterze innowacyjnym, nastawionych na wzrost pozycji konkurencyjnej na rynku. Preferowane będą inwestycje z obszarów inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego. Zgodnie z założeniami maksymalna kwota wsparcia udzielona jednemu podmiotowi wynosi do 1 mln zł. W ramach umowy pośrednik deklaruje realizację min. 14 wejść kapitałowych.

Jednocześnie w grudniu 2018r. BGK ogłosił przetarg na pośredników finansowych (kwota alokacji 35 mln zł), którzy oferować będą instrument finansowy „Pożyczka rozwojowa” oraz „Pożyczka inwestycyjna z premią” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (oferty można składać do 12 lutego 2019 r.). Środki przeznaczone na ww. przetarg pochodzą z rozwiązanych umów z Wielkopolską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.

(wwim)